Agera på en olycksplats

När en trafikolycka inträffar är det viktigt att tillkalla hjälp och förhindra ytterligare olyckor.

 
 

Videon visar hur du kan agera när du kommer till platsen för en trafikolycka.

Ankomst till olycksplatsen

När du kommer till en olycksplats ska du stanna på en säker plats och sätta på varningsblinkers. Sköt om din egen säkerhet och se upp för krockkuddar som eventuellt inte utlösts vid olyckan.

Tillkalla hjälp

Tillkalla hjälp genom att ringa nödnumret 112. Sätt på högtalarfunktionen i telefonen när du får kontakt med nödcentralen och följ nödcentraloperatörens anvisningar.

112 Suomi-appen

Använd mobilappen 112 Suomi när du tillkallar hjälp. Via mobilappen får nödcentralen automatiskt uppgifter om platsen för händelsen och hjälpen kommer snabbare.

Lägesbedömning

Gör en lägesbedömning och antalet offer. Ett offer som skriker på grund av smärta kan få all uppmärksamhet varpå ett offer som är tyst och medvetslöst kan bli helt obemärkt.

Agera så här
  • Rädda de som är i omedelbar fara samtidigt som du aktar olycksfordonets krockkuddar som inte lösts ut.
  • Öppna luftvägarna
  • Lägg ett medvetslöst offer i sidoläge, återuppliv en person som är livlös
  • Stoppa allvarliga blödningar
  • Ta hand om olycksoffren, skydda dem från kyla (till exempel genom att täcka dem med kläder) och övervaka deras hälsotillstånd
nödnumret; trafikolycka; larm; säkerhet

Kyllä

Uppdaterad  22.6.2022