Vänd i sidoläge

Man försäkrar sig om att en medvetslös persons luftvägar är öppna genom sidoläge.

När den medvetslöse ligger på rygg, lyft och böj det bakre benet och placera handen på samma sida på bröstet. Lägg den andra handen snett uppåt.

Innan man vänder den medvetslöse personen, ligger han eller hon vägrätt, med bakre benet böjt och handen på bröstet.

Efter att armarna och benet är placerade, ta tag i den medvetslösas axel och det knä som är böjt och vänd personen försiktigt mot dig själv. Placera handen som var på bröstet under kinden och låt det böjda benet stödja positionen.

Säkerställ ännu att luftvägarna är öppna genom att lyfta den medvetslösas haka uppåt.

Efter att patienten vänts, stödjer det böjda benet och handen under kinden positionen.

I ett korrekt utfört sidoläge ligger den medvetslösa på höger sida i ett stabilt läge där tungan inte kan blockera luftvägarna. Om en medvetslös person som ligger i sidoläge kräks, kan kräkningarna inte rinna i luftvägarna.

sidoläge; andningsvägar; andningen; medvetslös

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022