Välkommen till webbkursen Stanna och hjälp en medvetslös!

Stanna och hjälp en medvetslös-webbkursen ger dig anvisningar om hur du ska agera när du stöter på en person som är medvetslös.

Byggaren förkortad till en träterrass.

Webbkursen består av en instruktionsvideo och en teoridel. Vi visar dig hur du kontrollerar andningen och hur du vänder en medvetslös person i sidoläge. I slutet av kursen kan du testa dina kunskaper med ett kort flervalstest.

Webbkursen är gratis och avsedd för alla som är intresserade av att hjälpa en medvetslös person. Med hjälp av kursmaterialet kan du lära dig hur du hjälper en person som är medvetslös eller repetera dina befintliga kunskaper och färdigheter. Det viktigaste är att du efter webbkursen vågar stanna och hjälpa till.

För att skaffa dig tillräckliga första hjälpen-färdigheter och uppehålla dem, lönar det sig också att delta i första hjälpen-kurser som innehåller praktiska övningar. Till exempel Finlands Röda Kors erbjuder kurser på olika orter.

Starta webbkursen

medvetslös; andningen

Ei

Uppdaterad  21.6.2022