Att stöta på en medvetslös person

Det viktigaste när man hjälper en person som inte reagerar är att snabbt tillkalla hjälp och se till att luftvägarna är fria. Om andningen är normal är personen medvetslös.

 
 

Videon visar hur du kan agera när du stöter på en medvetslös person.

Tillkalla hjälp

Försök att väcka personen genom att tala med och ruska på honom eller henne. Om personen inte vaknar, tillkalla hjälp genom att ringa 112. Sätt på högtalarfunktionen i telefonen när du får kontakt med nödcentralen och följ nödcentraloperatörens anvisningar.

En medvetslös person andas normalt, men vaknar inte trots kraftiga väckningsförsök.

112 Suomi-appen

Använd mobilappen 112 Suomi när du tillkallar hjälp. Via mobilappen får nödcentralen automatiskt uppgifter om platsen för händelsen och hjälpen kommer snabbare.

Att öppna luftvägarna

Vänd personen på rygg på ett hårt underlag.

Öppna luftvägarna genom att böja personens huvud lite bakåt och höja hakan.

Hjälparen öppnar luftvägarna genom att lätt luta patientens huvud bakåt och lyfta hakan.

Kontrollera om personen andas normalt och om bröstkorgen rör sig regelbundet. Känn efter om luften strömmar med handryggen eller kinden.

Hjälparen övervakar luftvägarnas öppenhet genom att observera bröstkorgens rörelser.

Snarkning eller ljudlig andning kan tyda på att det finns ett hinder i luftvägarna. Oftast blockeras luftvägarna av tungan som sjunkit ner i svalget och som lyfts upp när huvudet böjs bakåt. Om ett främmande föremål syns i halsen kan du försiktigt försöka ta bort det med handen.

Använd högst 10 sekunder på att bedöma andningen.

Om personen inte andas normalt efter att luftvägarna har öppnats, påbörja hjärträddning.

larm; sidoläge; andningsvägar; larmnummer; medvetslös

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022