Stanna och hjälp en medvetslös-webbkursen

Stanna och hjälp en medvetslös-webbkursen ger dig anvisningar om hur du ska agera när du stöter på en person som är medvetslös.

 

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022