Hjärträddning

Hjärträddningen ska vara kontinuerlig och undvik på alla sätt att avbryta kompressionerna.

Personen som hjälper placerar sin hand på rätt ställe mitt på återupplivningsdockans bröstben.

Påbörja hjärträddningen genast när du har konstaterat att personen är livlös och har tillkallat hjälp.

Ställ dig på knäna bredvid personen som ska återupplivas så att dina axlar är vinkelrätt över bröstkorgen på den du återupplivar.

Placera den starkare handens handflata mitt på bröstbenet och den andra handen ovanpå med fingrarna sammankopplade. Håll armarna raka och fingrarna upp från bröstkorgen så att kraften riktas rakt mot bröstbenet.

Tryck 100–120 gånger per minut. Kontrollera att bröstkorgen på den som ska återupplivas trycks ner 5–6 cm.

Hjärträddningen ska vara rytmisk och rörelsen så jämn och kontinuerlig som möjligt. Låt bröstkorgen komma upp igen mellan kompressionerna, men släpp inte händerna från bröstkorgen på den du återupplivar.

Hjärträddning är mycket tungt. Om det finns flera personer på plats, lönar det sig att byta den som gör kompressionerna till exempel med två minuters mellanrum. Undvik onödiga pauser!

Hur ska jag trycka?
  • Mitt på bröstbenet
  • Med raka armar
  • En rytmisk rörelse, 100–120 gånger per minut
  • Tryck 5–6 cm djupt

När ska jag blåsa?

Lungräddning ges om den som hjälper känner att den kan det. Lungräddning är särskilt viktig om det är ett barn som återupplivas eller personen har blivit livlös på grund av syrebrist, såsom på grund av drunkning eller kvävning.

Efter 30 kompressioner, blås 2 lugna och korta, cirka en sekund långa, inblåsningar in i den återupplivades lungor. Försäkra dig om att luften går ända in i lungorna genom att se efter om bröstkorgen höjs under blåsningen. Fortsätt att trycka efter blåsningen. Hos en vuxen är förhållandet mellan kompression och blåsning 30 kompressioner och 2 inblåsningar.

Om man är ensam om att återuppliva så räcker det med enbart hjärträddning.

livlöshet; larm; hjärträddning; nödnummer

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022