Att träffa på en livlös person

När man hjälper en person som inte reagerar är det viktigaste att tillkalla hjälp och se till att luftvägarna är fria. Om personen inte andas normalt anses han eller hon vara livlös och hjärträddning påbörjas.

 
 

På videon ser du hur du ska agera när du stöter på en livlös person.

Tillkalla hjälp

Försök att väcka personen genom att tala med och ruska på honom eller henne. Om personen inte vaknar, tillkalla hjälp genom att ringa 112. Sätt på högtalarfunktionen i telefonen när du får kontakt med nödcentralen och följ nödcentraloperatörens anvisningar.

112 Suomi-appen

Använd mobilappen 112 Suomi när du tillkallar hjälp. Via mobilappen får nödcentralen automatiskt uppgifter om platsen för händelsen och hjälpen kommer snabbare.

Att öppna luftvägarna

Personen som hjälper öppnar återupplivningsdockans luftvägar genom att lätt luta dess huvud bakåt och lyfta hakanVänd personen på rygg på ett hårt underlag.

Öppna luftvägarna genom att lyfta på underkäken. Kontrollera om personen andas normalt och om bröstkorgen rör sig regelbundet.

Känn efter om du kan känna en luftström med kinden eller handryggen. Använd högst 10 sekunder på att bedöma andningen.

Vid hjärtstillestånd kan en person ha glesa, möjligen ljudliga eller snarkande och oregelbundna andningsrörelser. Sådan andning är inte normal.

Om personen inte andas normalt efter att luftvägarna har öppnats, påbörja hjärträddning.

luftvägar; livlöshet; hjärträddning; nödnummer; larm

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022