Att använda hjärtstartare

En hjärtstartare är en apparat som används vid vården av en människa som fått hjärtstillestånd. Syftet med apparaten är att återställa hjärtats normala funktion med hjälp av en elektrisk stöt.

En grön-vit AED-skylt som används för att indikera var hjärtstartaren finns.Hjärtstartare som ger råd och som är avsedda för alla finns på flera arbetsplatser och offentliga platser. Apparaterna ska vara lättillgängliga och känns igen på AED-skylten (automated external defibrillator).

Syftet med den elektriska stöten som hjärtstartaren ger är att stoppa den livshotande arytmin i hjärtat så att hjärtat kan starta om och återgå till en normal rytm.

Efter att man satt i gång hjärtstartaren instruerar apparaten användaren med röstanvisningar, vilket gör det enkelt och tryggt att använda den.

Att fästa de självhäftande elektroderna

Den elektriska stöten som hjärtstartaren ger riktas till hjärtat med hjälp av självhäftande elektroder som fästs på bröstet.

Elektroderna som följer med hjärtstartaren fästs på personens bara bröstkorg efter att hjärtstartaren har satts igång enligt anvisningarna på förpackningen.

Hjärtstartarens självhäftande elektroder fästs på återupplivningsdockan enligt anvisningarna på förpackningen.

Att känna igen hjärtrytmen

Hjärtstartaren känner igen, det vill säga analyserar hjärtats rytm och beslutar om man behöver en kortvarig elektrisk stöt för få hjärtat att återgå till en normal rytm. Om ingen stöt behövs, instruerar apparaten hjälparen att fortsätta hjärträddning så oavbrutet som möjligt.

Hjärtstartaren ger inte automatiskt en stöt, utan hjälparen ska trycka på en separat blinkande stötknapp när apparaten uppmanar honom eller henne att göra det. Hjärtstartaren instruerar hjälparen hela tiden med tydliga röstkommandon och ber att släppa patienten innan stöten ges.

Hjärtstartaren analyserar rytmen i hjärtat varannan minut. Mellan analyserna instruerar apparaten hjälparen att fortsätta med kompressionerna.

Hjärtstartaren instruerar hjälparen även efter att hjärtat eventuellt startat.

hjärtstopp; AED; hjärtstartare

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022