VSSHP Prehospitala akutsjukvård

Prehospitala akutsjukvården i Affärsverket för akutvården och jouren. ​

I prehospitala akutsjukvården ingår första insats, prehospital akutsjukvård på primär- och vårdnivå, fältledning av prehospitala akutsjukvården och läkarenhetens verksamhet.

Hur prehospitala akutsjukvården är ordnad i VSSHP

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt producerar prehospitala akutsjukvården i sin region med flerproducentmodellen. Verksamheten produceras till viss del som egen verksamhet, viss del i samarbetet med Egentliga Finlands räddningsverk och Birkalands sjukvårdsdistrikt samt som köptjänster från andra tjänsteproducenter.

Prehospitala akutsjukvårdens ledningssystem och enheter

I VSSHP leds prehospitala akutsjukvården av akutvårdens överläkare för Affärsverket för akutvården och jouren. Daglig medicinsk verksamhet dygnet runt leds av jourhavande akutläkare i ÅUCS:s specialupptagningsområde tillsammans med akutvårdens fältbefäl.

Jourhavande akutvårdsläkaren verkar i läkarenheten FinnHEMS20. Enheten betjänar hela Egentliga Finlands område och dess bas är på Åbo flygplatsområde. Enheten har helikopter och markenhet i bruk och den är inom 30 minuter från larmet även i vissa områden i Satakunda och Nyland.

Fältbefälet som arbetar på akutvårdens kriscentrum i Åucs T-sjukhus ansvarar för fältledningen i hela sjukvårdsdistriktets område i samarbete med akutvårdens fältbefäl i Salo, Loimaa och Nystad. Fältbefälet på akutvårdens kriscentrum i T-sjukhuset koordinerar resurser för brådskande akutvårduppdrag och icke-brådskande uppdrag med förflyttningstransporter tillsammans med körplaneraren.

Åbo fältbefälenhetens fordon är ett fordon lämpat för ledningsbruk, med vilket man i regel inte tranporterar patienter. Fältbefälfordonen i Salo, Loimaa och Nystad är vanliga ambulanser, som transporterar patienter liksom andra akutvårdsenheter och där den ena av förstavårdarna fungerar i rollen som lokalt fältbefäl. Enheternas stationeringsorter är T-sjukhuset och i samband med närsjukhusens jourer.

Det är cirka 66 000 akutvårdsuppdrag i sjukvårdsdistriktets område om året. I sjukvårdsdistriktets område fungerar 34 akutvårdsenheter, varav 28 fungerar dygnet runt. Dessutom deltar ambulanser reserverade för vårdenhetsförflyttningar i akutvårdsuppdrag då situationen i förflyttningstransporterna tillåter det.

Första insatsenhetsverksamheten och myndighetssamarbete

I VSSHP:s område är det mycket första insatsenhetsverksamhet. Första insatstjänster produceras av flera föreningar för frivilliga brandkårer, Finlands Röda Kors Egentliga Finlands och Åbolands distrikt och fabriksbrandkårer vid Fortums raffinaderi i Nådendal och vid Meyers varv i Åbo.

VSSHP har också avtal med Gränsbevakningsväsendet om användning av sjöräddningshelikopter i akutvårdsuppdrag. Sjöräddingsverksamheten som produceras av Gränsbevakningsväsendet har en betydande roll i att sköta akutvårdsuppdragen i skärgårdsområdet. Dagligen görs myndighetssamarbete med såväl polis-, räddnings- som social- och hälsoväsendet.

Prehospitala akutsjukvårdens kontaktuppgifter

Postadress: PB 52, 20521 Åbo

Verkställande direktör Sirpa Rantanen

sirpa.rantanen@tyks.fi

02 313 8920

Akutvårdens överläkare Timo Iirola

timo.iirola@tyks.fi

02 313 8921

Överskötare Anne Hedman

anne.hedman@tyks.fi

02 314 4410

Akutvårdschef Tomi Nieminen

tomi.nieminen@tyks.fi

02 313 7304

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä