Våra jourenheter

På jourenheterna i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad inom hälso- och sjukvården i affärsverket för akutvården och jouren vårdar vi olycksfallspatienter och akut insjuknade samt patienter som kräver jourhavande övervakningsvård.

​​ 

Den gemensamma jouren inom Åboregionen

Jourtjänsterna inom Åboregionen har koncentrerats till samjouren som finns i Åucs T-sjukhus. Där vårdas patienter som blivit akut sjuka eller som skadats och som behöver vård på specialsjukvårdsnivå.

Vid T-sjukhusets samjour finns också mentalvårds- och missbruksvårdsjour samt den regionala tandläkarjouren.

Ytterligare information om den gemensamma jouren inom Åboregionen.

Jouren i Loimaa

På jouren i Loimaa tar vi hand om patienter som blivit plötsligt sjuka eller som utsatts för skada och som behöver jourmässig hjälp inom ett dygn efter att de insjuknat eller skadat sig.

Nattjouren på Loimaa sjukhus har upphört och jouren är öppen alla dagar mellan klockan 8 - 22.

Ytterligare information om jouren i Loimaa.

Jouren i Salo

På jouren i Salo tar vi hand om patienter som blivit plötsligt sjuka eller som utsatts för skada och som behöver jourmässig hjälp inom ett dygn efter att de insjuknat eller skadat sig.

Ytterligare information om jouren i Salo.

Jouren i Nystad

På jouren i Nystad tar vi hand om patienter som blivit plötsligt sjuka eller som utsatts för skada och som behöver jourmässig hjälp inom ett dygn efter att de insjuknat eller skadat sig.

Nattjouren vid Vakka-Suomi sjukhus (sjukhuset i Nystad) har upphört och jouren tjänstgör nu alla dagar mellan klockan 8- 22.

Ytterligare information om jouren i Nystad.

Tandläkarjour

I anslutning till den gemensamma jouren inom Åboregionen finns även tandläkarjour. Vår tandvårdsjour betjänar invånarna i alla kommuner inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under vardagskvällar, lördagar, söndagar och söckenhelg och den är avsedd för personer med omedelbart behov av tand- och munmedicinsk vård.

Ytterligare information om Tandläkarjouren.

Mental- och missbruksjour

I samband med samjouren i Åboregionen fungerar också jourenheten för mentala störningar och missbruk. Patienterna hänvisas till mental- och missbruksjourens tjänster via samjourens tjänster. Mental- och missbruksjouren betjänar patienter med plötsliga mentala kriser, någon annan kraftig psykisk belastning eller patienter som har missbrukskris.

Ytterligare information om Mental- och missbruksjouren.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä