Besök och patientförfrågningar

Vid ankomst är det bra att kontrollera att uppgifterna om närmaste anhöriga är rätt i vårt patientdatasystem.

 

Besök på jouren

Jourenheten har inga särskilda besökstider. Snabba besök av anhöriga hos patienten kan ske om läget tillåter. Det kan vara välgrundat från fall till fall att närståendevårdare, tolk eller vårdnadshavare till underårig patient är närvarande som stöd för patienten.

Patientförfrågningar

När en nära anhörig är på jouren önskar vi att de anhöriga sinsemellan kommer överens om, vem som är i kontakt med jouren. Vid ankomst är det bra att kontrollera att uppgifterna om närmaste anhöriga är rätt i vårt patientdatasystem. Huvudsakligen ges information till angivna nära anhöriga, till andra anhöriga kan i praktiken inte information ges eller besök möjliggöras. Vården av den anhöriga och undersökningar och eventuella provresultat som hör till vården, kan ta mycket tid.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä