Bedömning av behovet av vård

Hälso- och sjukvårdspersonalen gör en bedömning av patientens jourmässiga vårdbehov antingen innan patienten kommer till jouren per telefon och/eller på jouren.

 

Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer alltid först behovet av vård och skyndsamhet för patienten som kommer till jouren.

Vid bedömningen av vårdbehovet och vårdplaneringen antecknas den nödvändiga informationen om dig i systemet och ditt vårdbehov granskas.

Om dina symptom inte förutsätter jourmässig vård, hänvisas du till hemvård eller till att boka en tid till exempel till din egen hälsostation eller -central eller företagshälsovården för en vardag.

Om dina symptom kräver jourmässig vård hänvisas du att vänta på läkare eller sjukskötare i väntutrymmena eller till en vård- och övervakningsenhet.

I vård- och observationsenheten eller på läkar- eller sjukskötaremottagningen görs nödvändiga undersökningarna och där tar olika specialistläkare ställning till din vård vid behov.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä