Avgifter för jourbesök

Avgifter som debiteras för jourbesök på Affärsverket för akutvården och jouren.

Jouravgifterna gäller på Åucs T-sjukhus och på Salo sjukhus samjour samt Åucs Loimaa och Vakka-Suomi sjukhus jourer.

Jourbesöksavgift: läka​rbesök (ingen avgift för barn under 18 år)

Jourbesöksavgift: sjukskötarbesök (ingen avgift för barn under 18 år)

Sjukhusavgifterna betalas efter att sjukhusvården avslutats med räkning som skickas hem.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä