Ankomst till jouren

Här hittar du anvisningar hur du anmäler dig i vår jour.

Anmälan till jouren:

Ta ett könummer och gå till ankomstaulan för att vänta på din tur.

Vid behov får du råd och hjälp av aulaskötaren.

När du väntar i väntrumsaulan är det bra om du färdigt går genom din sjukdomshistoria och vilka mediciner du använder och eventuella allergier samt fyller i formuläret med personuppgifter.

Sjukskötaren kallar in dig och antecknar den nödvändiga informationen i systemet och bedömer vilken vård som behövs.

I syfte att minimera risken för spridning av virus och bakterier på jouren så har vi inga tidningar i våra utrymmen.

Vi önskar att patienter och besökare kommer ihåg god handhygien, i våra väntutrymmen finns handfat för handtvätt och automater med handdesinfektionsmedel.

Observera att parkeringen inom sjukvårdsdistriktets områden är avgiftsbelagd.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä