VSSHP Jourtjänster

​​På våra jourenheter i Åbo, Salo, Loimaa och Nystad vårdar vi olycksfallspatienter och akut insjuknade samt patienter som kräver jourhavande övervakningsvård. Jourtjänster producerar vi dagligen under dygnets alla timmar i Åbo och Salo. I Loimaa och Nystad betjänar vi 08-22.

I anslutning till vår samjour i Åbo finns även tandläkarjour och mental- och missbruksjour.

Vår tankläkarjour betjänar invånarna i alla kommuner inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under vardagskvällar, lördagar, söndagar och söckenhelg och den är avsedd för personer med omedelbart behov av tand- och munmedicinsk vård.

Till våra tjänster inom mental- och missbruksjouren hänvisas man via tjänsterna i vår samjour. Mental- och missbruksjouren betjänar patienter i akuta mentalvårdskriser, andra situationer som är särskilt psykiskt belastande eller krissituationer som har med missbruksproblem att göra.

pic Våra jourenheter

Här hittar du information on våra jourenheter.

pic Innan man beger sig till jouren

Här hittar du information on, vad man ska göra innan man beger sig till jouren.

pic Ankomst till jouren

Här hittar du information on, vad man ska göra när man kommer till jouren.

pic Bedömning av behovet av vård

Här hittar du information om hur bedömning av behovet av vård görs.

pic Som patient

Här hittar du information om när du är patient på våra jourer.

Besök och patientförfrågningar

Här hittar du information om besök och patientförfrågningar.

pic Avgifter för jourbesök

Här hittar du jourpatientens klientavgifter.

pic Kaféer och automater med mat och dryck

Här hittar du information on kaféernas öppetider och automater med mat och dryck.

pic Parkering och bankautomat

Här hittar du information om parkering och bankautomater.

pic Kontaktuppgifter

Här hittar du information om våra kontaktuppgifter.