Tays Valkeakoski jour

På jouren på Tays Valkeakoski sjukhus vårdar vi alla dagar dygnet runt patienter som behöver brådskande hjälp. I jourpoliklinikens lokaler finns jour för både specialiserad sjukvård och hälsocentralernas samjour.

Kommunernas jourer på Tays Valkeakoski sjukhus

På Tays Valkeakoski jour finns dagjouren för primärsjukvården för invånare i Valkeakoski stad och kvälls-, natt- och veckoslutsjour för invånare i Valkeakoski, Ackas, Urjala, Kangasala, Pälkäne, Lempäälä och Vesilahti kommuner.

Till kommunernas dag-, kvälls-, natt- och veckoslutsjour kommer man utan remiss. På Tays Valkeakoski jour vårdar vi de patienter som skadat sig och insjuknat akut, som inte kan vårdas på hälsostationer.

Innan man beger sig till jouren lönar det sig att ringa Jourhelpen 116117. Sjukskötaren bedömer vårdbehovet, ger vårdanvisningar och hjälper dig vid behov att hitta rätt vårdställe.

Om en patient från annan ort eller utlandet har sjukdom eller skada som kräver jourhavande, brådskande vård, behandlas patienten på Tays Valkeakoski jour. Det är bra att patienten också ringer till ovanstående nummer före besöket på jouren, där ger man råd om rätt vårdställe.

På jouren bedöms behovet av tolk. Tolktjänsten är avgiftsfri för patienten.

Vården på Tays Valkeakoski jour

På jouren på Tays Valkeakoski sjukhus vårdar vi patienter som behöver brådskande hjälp alla dagar dygnet runt. Patienterna kommer till jouren i första hand med remiss. Endast svåra hälso- och livshotande olyckor och sjukdomar undersöks och behandlas utan remiss. Patienter undersöks och vårdas i skyndsamhetsordning.

Bedömning av behovet av vård och skyndsamhet görs av mottagande sjukskötare det vill säga triageskötare. Om patientens besvär inte är livshotande eller inte behöver vård av jourkaraktär, hänvisas patienten till en annan vårdplats eller hem.

Efter bedömning av behovet av vård hänvisas patienten att vänta i aulan eller visas direkt till en bäddplats, därifrån kallas sen patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning.

Patienter vars tillstånd kräver jourmässig bedömning av läkare får alltid träffa en läkare. Vid behov visas patienten till laboratorie- eller röntgenundersökningar. Läkaren beslutar därefter om den fortsatta vården och vårdplats.

I allmänhet kommer patienten till bedömning av behovet av vård på 10 minuter och efter det sker vården i skyndsamhetsordning. Eftersom verksamheten är svår att förutsäga kan väntetiden dock ibland bli betydligt längre. Den totala vårdtiden för patienter i den specialiserade sjukvården är i genomsnitt 3,5 timmar, för primärvårdsjouren är den vanligen cirka 1,5 timme.

Patienten kan flyttas till övervakningsavdelningen för vidare undersökningar eller uppföljning för ett eller två dygn. På övervakningsavdelningen vårdas också jourpatienter som behöver kortvarig vård såsom infektionspatienter, kardioversionspatienter, patienter som kräver monitorövervakning, patienter med lindriga förgiftningar och kirurgiska patienter som kräver kort eftervård.

Efter vårdperioden på övervakningsavdelningen beslutar läkaren om patienten får åka hem eller om patienten behöver fortsatt vård som intensifierad hemsjukvård eller vård på hälsovårdscentralens eller sjukhusets vårdavdelning.

Personal

Till jourens personal hör sjukskötare, närvårdare och medikalvaktmästare. Läkarna är legitimerade läkare, läkare under specialistutbildning och specialläkare. Dessutom arbetar patienttransportörer, anstaltsvårdare, laboratorieskötare, avdelningssekreterare och väktare på jouren.

Vårdpersonalen består av totalt ungefär 40 personer.

Anvisning för anmälan

På dagarna klockan 08–22 går du in i sjukhusets huvudentré. Anmäl dig till jouren vid anmälningsautomaten i sjukhusets huvudentré. Numret syns på monitorerna i aulan, när patienten blir inkallad för bedömning av vårdbehovet och skyndsamhet eller till mottagningen.

Nattetid kommer du till jouren via B-dörren som är till höger före sjukhusets huvudentré. Dörren är låst och någon öppnar den när patienten ringer på dörrklockan. Patienten anmäler sig till den mottagande sjukskötaren.

Bedömning av behovet av vård

Bedömningen av behovet av vård görs av sjukskötare, som fördelar patienterna till jouren för specialiserad sjukvård eller till jouren för primärvård. Primärsjukvårdspatienter visas till läkarens eller sjukskötarens mottagning eller hänvisas till jourmottagningen på hemorten.

Sjukskötarens mottagning

På jouren finns sjukskötarens mottagning, denna sköts av en erfaren sjukskötare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Övervakningsutrymmena på jouren är begränsade och för att garantera integriteten får anhöriga vänta i aulan. Anhöriga har ändå möjlighet att träffa patienten och disktuera situationen med behandlande läkare och skötare. Vid speciella situationer ges anhöriga tillstånd att vara hos patienten.

Patientförfrågningar

Telefonnummer till sjukskötare 03 311 67260

Patientavgifter

Patienten betalar endast en avgift för ett besök på jouren, vilket är en del av patientent hälsocentralavgiften mellan 08-20 på vardagar 17,70 € och för andra specialiserade polikliniker från 41,20 €.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

I huvudaulan finns automat med dryck och mellanmål.

Kaféet är öppet för vardagar klockan 8 – 14.

Det finns inte bankautomat på Tays Valkeakoski sjukhus. Närmaste automat finns ungefär 350 meter från sjukhuset söderut på adressen Ulvajankatu 3, 37600 Valkeakoski

Vägbeskrivning, parkering och kontaktuppgifter

Tays Valkeakoski sjukhus ligger i stadens centrum.

Det är avgiftsfritt att parkera på sjukhusområdet.

Ankomst med kollektivtrafik från Tammerfors, Lempäälä och Ackas som trafikeras av Valkeakosken Liikenne stannar nära Tays Valkeakoski. Hållplatsen ligger på Ulvajankatu, nästan mitt emot sjukhuset. Det är drygt 100 meter till huvudingången. Andra bussbolags bussar stannar i regel på Valkeakoski busstation eller i centrum.

Kontaktuppgifter

Birkalands sjukvårdsdistrikt

Tays Valkeakoski jour

Besöksadress:

Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski

Telefonnummer 03 311 67260

Fax 03 311 67422

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä