Tays Jour Acuta

På Tays Jour Acuta vårdar vi jourpatienter dygnet runt.  Patienter som kommer till jouren ska ha läkarremiss. Endast allvarliga hälso- och livshotande olyckor och sjukdomar behandlas utan remiss.

​​​​​​​På Tays Jour Acutas specialiserade sjukvårds jour vårdar vi patienter för vilka undersökningar eller vård inte tryggt kan flyttas till följande vardag eller fördröjd vård kan orsaka bestående hälsoskador eller patienter vars liv är i fara.

Till kommunernas kvälls-, natt- och veckoslutsjour kan patienten komma utan remiss. Vid Tays Jour Acuta vårdas akut skadade och insjuknade patienter som inte kan vårdas på den egna hälsovårdscentralen. Kvälls-, natt- och veckoslutsjouren är avsedd för invånarna i Tammerfors och nattetid även för invånarna i Birkala, Ikalis, Nokia, Orivesi, Ruovesi, Sastamala, Tavastkyro, Virdois och Ylöjärvi kommuner.

Ring Jourhelpen 116117 innan du kommer till Tays Jour Acuta.

Vi vårdar också boende i andra kommuner och utländska patienter, om patientens sjudkom eller skada kräver jourhavande, brådskande vård. Det är bra om de ringer till Jourhälpen 116117 innan de kommer till jouren, där instrueras de också vid valet av rätt vårdplats. På Acuta bedöms behovet av tolk. Tolktjänsten är avgiftsfri för patienten.

Acutas lokaler och personal

För patienter och anhöriga finns en stor väntsal, den är indelad i sektioner som benämns med bokstäver. För barnpatienter finns en avskild väntsal. I Acutas aula finns patienter som ska till olika specialområden och till kommunernas gemensamma tandjour. Acuta har sammanlagt cirka 70 bäddplatser. Med tanke på patienttryggheten och integritetsskyddet är tillträde till specialområdenas vårdgrupper begränsat.

Acuta har nästan 200 egna anställda samt jourläkare inom olika specialområden och personal inom olika stödtjänster. I samma skift arbetar sammanlagt cirka 50 personer: läkare, sjukskötare, medikalvaktmästare, avdelningssekreterare, sjukhusbiträden, patienttransportörer, servicerådgivare och väktare.

På Acuta vårdas cirka 100 000 patienter per år. I avdelningsliknande förhållanden, inskrivna på sjukhuset är bara patienter från jouren placerade på Acutas övervakningsavdelning. Akutmottagningens övervakningsavdelning har 8 500 förverkligade vårddagar per år.

Anvisningar för anmälan och bedömning av behovet av vård

Anvisningar för anmälan

Vid ankomsten till Tays Jour Acuta ska patienten anmäla sig med FPA-kort, identitets- eller körkort eller knappa in sin personbeteckning på den gröna självanmälningsautomaten. Automaten skriver ut ett besöksnummer till patienten och med detta nummer kallas patienten in till sjukskötaren för en bedömning av vårdbehovet.

På skärmen i A-aulan visas besöksnumret och det rumsnummer, dit patienten kallas för bedömning av vårdbehovet och skyndsamhetsordning. Besöksnumren är slumpartat ordnade och avgör inte skyndsamhetsordningen. I aulautrymmerna guidar servicerådgivare och kundservicesekreterare.

Bedömning av behovet av vård

På jouren vårdas patienter i skyndsamhetsordning efter sjukdom. Bedömning av behovet av vård och skyndsamhet görs av mottagande sjukskötare det vill säga triageskötare. Om patientens besvär inte är livshotande eller inte behöver vård av jourkaraktär, hänvisas patienten till en annan vårdplats eller hem.

 

I allmänhet kommer patienten till bedömning av behovet av vård på 10 minuter. Efter bedömning av behovet av vård hänvisas patienten att vänta i aulan, där patienten sen kallas till sjukskötarens eller läkarens mottagning eller visas direkt till en bäddplats.

Vård på Acuta och på övervakningsavdelning

Patienter vars tillstånd kräver jourmässig bedömning av läkare får alltid träffa en läkare. Vid behov får patienten remiss till laboratorie- eller röntgenundersökningar. Läkaren beslutar därefter om den fortsatta vården och vårdplatsen.

Den totala vårdtiden för sängplatspatienter är i genomsnitt 3,5 timmar på Acuta, för väntsalspatienter är den vanligen litet under 2 timmar. Eftersom verksamheten är svår att förutsäga kan väntetiden dock ibland bli betydligt längre.

Övervakningsavdelning

Patienten kan flyttas till övervakningsavdelningen för vidare undersökningar eller uppföljning för ett eller två dygn. På övervakningsavdelningen vårdas också jourpatienter som behöver kortvarig vård till exempel:

  • infektionspatienter
  • kardioversionspatienter
  • patienter som kräver monitorövervakning
  • patienter med lindriga förgiftningar
  • kirurgiska patienter som kräver kort eftervård, till exempel efter blindtarmsoperation

Efter vårdperioden på övervakningsavdelningen beslutar läkaren om patienten får åka hem eller om patienten behöver intensifierad hemsjukvård eller vård på hälsovårdscentralens eller sjukhusets vårdavdelning.

Måltider

Patienter som väntar länge och diabetiker har möjlighet att vid behov få mellanmål, om det inte finns något i vården som hindrar det. Sjukhusmåltider serveras bara på övervakningsavdelningen.

Sjukskötarens mottagning

Sjukskötaren vårdar självständigt sådana jourpatienter på sin mottagning som inte behöver läkarmottagning, till exempel: patienter med urinvägsinfektion, förkylnings- och magsjukepatienter som behöver sjukledighetsintyg och patienter vars sår kan behandlas genom limning .

Besök på jouren och patientförfrågningar

En anhörig kan höra sig för med servicerådgivaren eller kundservicesekreteraren i aulan om den närståendes placering och hur vården går. Den anhöriga kan vara som sällskap till patienten i Acutas aulautrymmen.

Besök på jouren

Hos en patient som har bäddplats kan den anhöriga stanna bara en kort stund med vårdpersonalens tillstånd. Föräldrar får stanna hos ett litet barn eller skolbarn under hela vårdtiden. I vissa situationer kan en anhörig vara hos en åldring eller utvecklingsstörd.

Personalen kan be besökare att gå, om ifrågavarande patients eller andra patienters vård kräver det. I vårdutrymmena är det viktigt att ta hänsyn till alla patienters integritetsskydd och dataskydd och för att garantera tillräckligt med vila och lugn för alla.

Patientförfrågningar

Nära anhöriga kan ringa om patienten till Tays växel på telefonnummer 03 311 611. Växeln ser i sitt eget system var patienten är på Acuta och kopplar samtalet dit. En nära anhörig kan också ringa till patientens mobiltelefon, för det är tillåtet att använda dem i Acutas utrymmen.

Om en nära anhörig för patienten till Acuta, får den anhöriga ett telefonnummer dit man kan ringa och fråga hur patienten mår. Det här numret är bara till för detta besök, för varje vårdutrymme har sitt eget nummer.

Patientavgifter

Våra klientavgifter är baserade på lagen om avgifter i social- och hälsovården. Dessutom har styrelsen i Birklands sjukvårdsdistrikts samkommun fattat beslut om klientavgifter. Räkningen för klientavgifter skickas hem efteråt.

På patientkontoret kan man fråga mer om klientavgifter vardagar klockan 10-14 på nummer 03 311 66405.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféer och deras öppettider

På Tays Centralsjukhus området finns flera kaféer och restauranger.

Centralsjukhusets matsal

Centralsjukhusets matsal är öppen varje dag klockan 10.45-14. På vardagar finns lunch, vegetarisk lunch, soppa eller salladsbuffé och efterrätt. Man kan betala kontant, med bankkort och med de flesta kreditkorten.

På sjukhusområdet finns det dessutom flera lunchrestauranger, kaféer och kiosker:

Picante Cafe

Centrallobby, första våningen, vardagar klockan 7–19, lördagar och söndagar 11–17

R-kiosk

Centrallobby, första våningen, vardagar klockan 6.30–22, lördagar 8-21, söndagar 9-21

Subway

Centrallobby, första vaningen, vardagar klockan 8.30-22, lördagar och söndagar 10-22

Café Sirius

R-huset, första våningen, måndag till fredag 7.30–15.30

Finn-Medin Restaurangen

Finn-Medi 1, Biokatu 6, första våningen, måndag till fredag 7.30–15

Restaurang Ellipsi

Finn-Medi 5, Biokatu 12, första våningen, måndag till fredag 7.30-15

Café Olive

Finn-Medi 4, Biokatu 4, första våningen, måndag till fredag 7.45–14.30

Restaurang Misteli

P-huset, första våningen, måndag till fredag 7.30–14

Patienthotellets restaurang

På restaurang serveras dagligen frukost-, lunch- och middagsbuffé. Kaféet som finns i hotellets entré är öppet dygnet runt.

Automat med dryck och mat

I aulan på Acuta finns automater med dryck och mat. Automaterna fungerar med mynt och i aulan finns också automat för sedelväxling.

Bankautomat

Närmaste bankautomat finns i Tays Centralsjukhus huvudaula.

Kommunikationsmedel och parkering

Till Tays Jour Acuta kör man från Teiskontie vid korsningen Kuntokatu och därifrån vidare till Ensitie. Korsningsområdet trafikeras av arbetsfordon på grund av byggnadsarbetena som pågår på Tays.

Man kan sätta Kuntokatu som mål i navigatorn och följa skyltarna i området.

Kartlänk (Google Maps)

Till sjukhusområdets karta (TAYS)

Tays parkeingsplatser är avgiftsbelagda vardagar och söckenhelger i allmänhet klockan 8-18. Framför Acuta är parkeringen avgiftsbelagd dygnet runt under årets alla dagar. För parkeringen på Tays Centralsjukhus ansvarar Finnpark Oy.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:

Birkalands sjukvårdsdistrikt
Tays Jour Acuta, Jourens ansvarsområde
Teiskontie 35, K-byggnaden, våning 0
33520 Tammerfors

Postadress:

Tammerfors universitetssjukhus
Tays Jour Acuta
PB 2000
33521 Tammerfors

Telefonnummer:

Tays växel 03 311 611
Jourhelpen 116117
Anhörigas förfrågningar 03 311 66411
Fax 03 311 65346

​ ​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä