Tays områdes jourer

På jouren vårdas sådana patienter som är i livsfara eller vars undersökning eller vård inte tryggt kan flyttas till följande vardag eller för patienter där fördröjning av vården kan orsaka permanent hälsomässig olägenhet.

 

Uppdaterad  5.6.2020