TAYS

​​ Birkalands sjukvårdsdistrikt är en samkommun ägd av de 23 medlemmeskommunerna, i vars område det bor över en halv miljon invånare. Birkalands sjukvårdsdistrikt erbjuder specialiserade sjukvårdtjänster också till invånarna i Egentliga Tavastlands och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt samt producerar vissa tjänster inom specialiserad sjukvård över sjukvårdsdistriktens gränser.

pic Tays områdes perhospitala akutsjukvård

Här får du mer information om Birklands sjukvårdsdistrikts prehospitala akutsjukvård.

pic Tays områdes jourer

Här får du mer information om Birklands sjukvårdsdistrikts jourer.