Kuopio universitetssjukhus Jour

Vi vårdar patienter som insjuknat akut eller skadat sig varje dag dygnet runt.

​Kuopio universitetsjukhus Jour är en omfattande jourenhet som har öppet dygnet runt och omfattar alla medicinska specialiteter. Jouren för kvinnosjukdomar ligger i separata lokaler på Kaarisairaala.

Innan du beger dig till jouren ring rådgivningsnumret 116 117 som svarar dygnet runt. I jourhjälptjänsten får du bedömning av behovet av vård och hälsorådgivning av erfarna sjuk- och hälsoskötare. Du hänvisas vid behov antingen till jouren eller till akutmottagningen. Tjänsten är avgiftsfri.

  • Ingången till jouren är huvudsjukhusets dörr C. En våning upp i samma utrymmen ligger Kuopio hälsocentrals kvälls- och veckoslutsmottagning.
  • Till Kuopio universitetssjukhus jour för specialiserad sjukvård som har öppet dygnet runt kommer man med remiss från läkare eller då besväret inte kan vänta till den egna hälsocentralens akutmottagning öppnar. Jourpatienter är patienter, vars liv är hotat eller vars undersökningar och vård inte tryggt kan skjutas upp till följande vardag eller fördröjning av vård kan orsaka bestående hälsorisker. Till exempel svår bröstsmärta, stora skador och benbrott, svår huvudvärk som börjat plötsligt, magvärk som börjat plötsligt och förvärras, akuta förlamningssymptom, kraftig andnöd eller andningssvårigheter är sådana besvär. Jourhjälptjänsten hjälper dig att fatta beslut. Även akutvården för patienter till jouren.
  • På jouren förnyas inte recept.

Anvisningar för anmälan

Innan du beger dig till jouren, ring rådgivningsnumret 116 117 som svarar dygnet runt. Man kommer in till jouren via huvudsjukhusets dörr C. Först träffar du aulaskötaren (kl. 14-22 vardagar och kl. 8-22 på veckoslut och söckenhelg). Vid behov kan du fråga aulaskötaren om råd och anvisningar gällande ditt jourbesök. Aulaskötaren instruerar dig antingen till hälsocentralens kvälls- och veckoslutsmottagning på första våningen eller till jouren, som ligger på våning 0.

I jourens aula finns en automat, där du tar könummer till sjukskötaren.

Bedömning av behovet av vård

Den erfarna sjukskötaren (triagesjukskötaren) på jouren bedömer behovet av jourvård och skyndsamhet. Om ditt besvär eller din situation inte kräver jourmässig vård, får du anvisningar till en annan vårdenhet eller vid behov vårdanvisningar hem.

Om din situation kräver jourvård, hänvisar sjukskötaren dig antingen att vänta i aulan eller följer dig till en bäddplats i en vårdgrupp. Efter det följer vårdpersonalen i vårdgruppen hur du mår och gör nödvändiga vårdingrepp. Vid behov tas även laboratorieprov och görs röntgenundersökningar enligt läkares anvisningar. Läkaren bestämmer i samråd med dig om din vård och om eventuell plats för fortsatt vård.

Besök på jouren

Det är tillåtet med korta besök hos patienter som vårdas på observationsplatser, annars kan anhöriga vänta i aulan. Man kan fråga skötaren hur vården går. För att undvika för mycket telefonsamtal önskar vi att de nära anhöriga utnämner en person, som håller kontakt med vårdpersonalen och förmedlar uppgifter om hur patienten mår till andra anhöriga.

Patientförfrågningar

Anhörigförfrågningar tfn 017 173 311

Patientavgifter

Poliklinikavgift på 41,20 euro tas ut av den som undersöks och vårdas på polikliniken. Om patienten blir kvar på bäddavdelning efter poliklinikbesöket under samma dag, tas poliklinikavgift inte ut. Avgift tas inte ut för psykiatrins öppenvård och inte av krigsveteraner.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

I jourens utrymmen och i huvudbyggnadens aula finns automat med dryck och mellanmål.

I sjukhusets huvudbyggnad finns två kaféer:

  • Kafé Marleena, öppet måndag till fredag kl. 7.30 - 15
  • Kafé Sanni, som också har affärsservice i liten skala och försäljning av sårvårdsprodukter, öppet måndag till fredag kl. 8 - 18 och veckoslut kl. 11 - 16
I aulan i Puijo sjukhus huvudbyggnad finns bankautomat.

Parkering

Parkeringshuset ligger bredvid huvudsjukhuset, parkeringen är avgiftsbelagd.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Postadress: PB 100, 70029 KYS

Telefonnummer :Bedömning av behovet av vård och hälsorådgivning:

Jourhjälp 116117

Anhörigförfrågningar tfn 017 173 311

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä