PPSHP områdets prehospitala akutsjukvård

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts central för prehospital akutsjukvård finns i Kastelli forskningscenter bredvid Uleåborgs universitetssjukhus.

Centralen för prehospital akutsjukvård har en central administrativ roll i att ge anvisningar, övervaka och utbilda för verksamheten i hela sjukvårdsdistriktets område.

Den egentliga operativa rollen har producenter av prehospitala sjukvårdstjänster och enheter som deltar i patientarbetet. De prehospitala sjukvårdstjänsterna i Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt produceras av räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten och räddningsverket i Älvdalarna i sina egna verksamhetsområden baserat på avtal om samarbete. För förflyttning av patienter mellan sjukhus och andra vårdinrättningar svarar en privat tjänsteproducent.

Uppgiften för centralen för prehospital akutsjukvård är att passa ihop olika anvisningar för olika aktörer till ett enhetligt system och tjänstehelhet. Uppgiften för centralen för prehospital akutsjukvård är att delta även i den prehospitala akutsjukvårdens arbete med patientsäkerhet och kvalitet samt i vetenskapligt forskningsarbete. Personalen på centralen för prehospital akutsjukvård fungerar som experter i operativa och medicinska ärenden i området.

Läs om verksamheten på centralen för prehospital akutsjukvård och hur prehospitala akutsjukvårdstjänsterna är arrangerade i området på Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts (på finska) egna webbsidor.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä