Tandläkarjour

Tandläkarjouren ska man uppsöka vid värk- och olyckssituationer som kräver brådskande behandling. 

Kriterier för akut första hjälpen inom munvården:

 • Kraftig svullnad, förenat med svårigheter att andas och svälja eller hög feber
 • Begräsningar att öppna munnen
 • Det går inte att stänga munnen
 • Svårgheter att svälja
 • Olycksfall i tänder och käke
 • Blödning (till exempel efter tandborttagning)
 • Kraftig smärta, som inte underlättas av smärtstillande läkemedel och hindrar sömnen
 • Fast tandställning som gått sönder, som sticker och situationen kan inte lindras med till exempel att göra det mjukare med tuggummi eller regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • Lindriga symptom eller symptom som stör litet och som varat i flera dagar
 • Ilande vid kallt eller varmt
 • Spricka i tand eller plomb
 • Stifttand lossnat eller protes gått sönder
 • Problem med löstagbar tandställning

Tandläkarjourens kontaktinformation under tjänstetid och utanför tjänstetid hittar du på din egen kommuns webbsidor.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä