Socialjouren

Socialjouren ger brådskande hjälp vid sociala nödsituationer dygnet runt.

Socialjourens klienter är alla personer som behöver brådskande hjälp, omsorg och trygghet. Socialjouren hjälper till exempel då ett barn har blivit utan omsorg, en ung har problem eller en åldrings hälsa har försvagats plötsligt. Brådskande inkvartering och ekonomiskt stöd hör också till det område där socialjouren hjälper till.

Socialjourens kontaktinformation finns på

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä