Samjouren i Uleåborgsregionen

På samjouren i Uleåborgsregionen vårdas akuta hälsoproblem i situationer, där det inte är tryggt att flytta vården till följande dag.

Samjouren i Uleåborgsregionen (OSYP) verkar i samband med Uleåborgs universitetssjukhus i Kontinkangas i Uleåborg. Samjouren i Uleåborgsregionen producerar jourtjänster för den omfattande servicennivån i den specialiserade sjukvården för invånare i hela Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

I samjourens utrymmen fungerar både primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens jour med omfattande servicenivå.

Samjouren svarar för medlemskommunernas kvälls- och veckoslutsjour inom primärvården.

  • Medlemskommunerna är förutom Uleåborg kommunerna Karlö, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Pudasjärvi, Pyhäntä, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala.

Utrymmena för primärvårdens och specialiserade sjukvårdens jour är gemensamma och för alla klienter finns en gemensam ingång i bruk. Patienten behöver inte veta om man kommer som klient till primärvårdens eller den specialiserade sjukvårdens jour. Personalen på samjouren gör bedömningen av behövd vård och hänvisar patienten till rätt plats.

Innan man uppsöker samjouren rekommenderas att man ringer till hälsorådgivningen för att jourbesöket ska gå smidigare och för att försäkra sig om servicerådgivning i rätt tid.

Hälsorådgivningen för Uleåborgsregionens samjour betjänar på nummer 08 315 2655.

Till hälsorådgivningen kan man alltid ringa, om man är osäker påhur man ska göra vid ett akut hälsoproblem. Hälsorådgivningen betjänar dyget runt och erfaren och utbildad hälso- och sjukvårdspersonal svarar på samtalen.

Vid nödsituationer ska man alltid ringa nödnumret 112.

Anvisningar för anmälan

På samjouren finns könummersystem i bruk. Klienter ombes att anmäla sig i ankomstordning. Det nummer som betjänas syns på tavlan ovanför anmälan och i väntrumsaulan. Genomgång från jouren till övriga sjukhuset är blockerad. Efter anmälan öppnar personalen dörrarna och visar in klienterna till jouren.

Bedömning av behovet av vård

På samjouren gör en erfaren sjukskötare en bedömning av behovet av vård och skyndsamhet för alla klienter. Undersökningar och vård som klienten behöver genomförs i den ordning som skyndsamheten kräver. Ett akut hälsoproblem kan efter bedömning av behovet av vård och skyndsamhet visa sig till sin karaktär vara sådant, att det inte kräver vård på samjouren. Då får klienten hälsorådgivning i enlighet med symptom och hänvisas att kontakta den egna hälsostationen följande vardag. Om klientens hälsa försämras efter bedömning av behovet av vård innan klienten uppsöker den egna hälsostationen, ska kontakt tas på nytt med hälso- och sjukvårdspersonal.

Sjukskötarens mottagning

På samjouren finns sjukskötarens mottagning på kvällar och veckoslut. Sjukskötaren tar emot och vårdar självständigt sådana patienter på sin mottagning vars vård inte kräver omedelbar bedömning av läkare. Vid behov konsulterar sjukskötaren hälsocentraläkare som leder verksamheten. Från sjukskötarens mottagning kan patienten vid behov hänvisas till jourhavande läkare eller att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jouren finns inte egentliga besökstider. Antalet ledsagare och anhöriga kan man vara tvungen att begränsa för att garantera de andra klienternas integritet.

Uppgifter gällande anhöriga kan man fråga om per telefon på nummer 08 315 2688. Uppgifter lämnas bara ut till nära anhöriga.

Patientavgifter

Vardagar kl. 20–8 och lördagar, söndagar och helgdagar

  • 41,20 euro för varje besök på läkarmottagning
  • 24,70 euro för varje besök på sjukskötarmottagning

Vardagar kl. 8–20 för andra än invånare i medlemskommunerna

  • 20,60 euro för varje besök på läkar- och sjukskötarmottagning

Vardagar kl. 8–20 för invånare i medlemskommuner

  • Den egna hälsocentralen fakturerar och skickar hem hälsocentralsräkning för besöken

Avgifter gäller klienter som fyllt 18 år. Om vården av sjukdomen förutom hälsocentralläkare kräver undersökning och vård av sjukhusläkare, tas i stället för hälsocentralavgift ut poliklinikavgift. Det finns ingen åldergräns för att ta ut poliklinikavgift.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

I samjourens väntrum finns automater med mat och dryck, där man kan köpa något litet mellanmål och dryck. Automaterna fungerar med mynt. På jouren finns också en växelautomat. Från vattenposten i väntrummet får man avgiftsfritt kallt vatten.

I sjukhusets ingångsaula B2 finns Nosto-kontantautomat.

Parkering

Parkeringen på sjukhusets område är avgiftsbelagd. Byggarbeten på sjukhusområdet kan orsaka ändringar i parkeringen.

Kontaktuppgifter

Uleåborgregionens samjour

Besöksadress: Uleåborgs universitetssjukhus

Kajaanintie 50, ingång A1

Postadress: Oulun seudun yhteispäivystys,

PB 20, 90029 OYS

Hälsorådgivning och bedömning av behovet att uppsöka mottagning

Telefon (08) 315 2655

Patientförfrågningar

Telefon (08) 315 2688

Fakturerings- och försäkringsärenden

Telefon (08) 315 2031

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä