Oulaskangas samjour

Oulaskangas samjour svarar i sitt område för primärvårdens jour utanför tjänstetid och för den specialiserade sjukvårdens jour dygnet runt.

På jouren vårdas sådana sjukdomar och skador, vars behandling måste ske under det närmaste dygnet eller veckoslutet, annars skulle det utgöra en betydlig hälsorisk för patienten.

När det är en nödsituation!

 • Ring nödnumret 112
 • Giftinformationscentralen 0800 147111 (avgiftsfri) eller 09 471 977
 • Förstavårdarna på sjuktransporten undersöker patienten och bedömer behovet av vård och transport
 • Ambulanstransport inverkar inte på behandlingsordningen av patienter och man kommer inte snabbare till läkare med det

När ska man till jouren?

Vardagar mån-fre kl. 8-16 kontakt med den egna hälsocentralen. Utanför tjänstetid och söckenhelg till Oulaskangas samjour

 • Ta först kontakt med jourens hälsorådgivning tfn 08 429 7840. Telefonrådgivningen finns inte i Oulaskangas.

Ta med identitetsintyg försett med fotografi till exempel körkort, FPA-kort, barnets rådgivningskort. Dessutom lönar det sig att ta med en uppdaterad läkemedelslista och recept på läkemedel som är i bruk, information om allergier, astmaspray och insulin.

På jouren ges första hjälpen för olycksfall och sjukdomar som kräver akut vård. Sådana är till exempel:

 • Kraftig bröstsmärta
 • Nya förlamningssymtom
 • Riklig blödning
 • Feber hos barn under 3 månader
 • Stora skador och benbrott
 • Nedsatt medvetandegrad, plötslig förvirring
 • Svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • Andnöd
 • Magsmärtor som är svåra och har börjat plötsligt eller blir värre
 • Svår öronvärk där smärtstillande läkemedel inte har hjälpt

Att det är svårt att få tid till primärvårdens tidsbeställda mottagning är ingen orsak att uppsöka jouren.

Anvisningar för anmälan

Anmäl dig i jourens automat. Visa streckkoden på ditt FPA-kort, körkort eller identitetskort så att den gröna strimman träffar streckkoden eller knappa in din personbeteckning genom att trycka på bilden med gröna tangenter. Följ anvisningarna på skärmen. Ta kvittot som skrivs ut, där ditt besöksnummer finns och sätt dig och vänta på din tur. Du kallas in på ditt besöksnummer, som syns på infotavlan.

Bedömning av behovet av vård

Sjukskötaren som tar emot på samjouren gör en bedömning av behovet skyndsamheten i vården för alla patienter som kommer till jouren. På jouren ges vård i ordning enligt medicinsk skyndsamhet, alltså inte i patienternas ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

Jourhavande sjukskötare på samjouren instruerar och behandlar jourpatienter i de fall, som inte kräver omedelbar bedömning eller vård av läkare. På samjouren finns under jourtider mottagning för psykiatrisk sjukskötare, där patienter får hjälp vid akut belastande livssituationer. Den här mottagningen ersätter inte de kontakter i öppenvården som patienten har.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Det finns inte separata besökstider. Det lönar sig att förvissa sig med personalen om man kan besöka patienten.

Patientförfrågningar tfn 08 315 2011.

Patientavgifter

Hälsocentralavgift på Oulaskangas samjour för personer som fyllt 18 år

 • Vardagar kl. 8.00-20.00 20,90 €
 • Vardagar kl. 20.00-8.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 41,70 €
 • Sjukhusets poliklinikavgift, ingen åldersgräns 41,70 €

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Automat med dryck/mellanmål och kaffeautomat i jourens väntrumsaula, fungerar med mynt eller mobil.

Sjukhusets kafé öppet mån-tor kl. 8-15.30, fre. kl. 8-15

Lör, sön stängt .

Det finns inte bankautomat på sjukhuset.

Parkering

Parkeringsplatser avgiftsfria, man kan parkera i ledig parkeringsruta.

Kontaktuppgifter

Adress:Oulaskangas sjukhusOulaistenkatu 586300 OulainenTelefonnummer:Hälsorådgivning 08 429 7840Anhörigförfrågan 08 429 7801

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä