Kuusamos hälsocentraljour

Till jourpolikliniken kommer man vid nöd- och akuta sjukdoms- och olyckssituationer, där man på grund av sjukdomen eller skada inte kan vänta på tid till läkare eller sjukskötare på tidsbeställd mottagning.

Kontakt per telefon

040 860 8611

Ytterligare information om Kuusamo hälsocentraljour finns på hälsocentralens egen webbplats.

Anvisningar för anmälan

Det finns inte tidsbeställning till jourpolikliniken. Man kan per telefon anmäla sig i kön (tfn 040 860 8611), men väntetiden varierar beroende på om det är rusning.

Bedömning av behovet av vård

Vårdpersonalen gör en bedömning av vårdbehovet per telefon eller på plats på jouren. Sådana hälsoproblem som inte kräver undersökning eller vård av jourhavande läkare hänvisas med hemvårdsföreskrifter eller till läkares tidsbeställda mottagning eller sjuskötares mottagning.

Sjukskötarens mottagning

Den jourhavande sjukskötarens mottagning finns i samband med jouren vardagar kl 8 - 16. Specialistsjukskötare med utbildning för uppgiften har självständig mottagning, undersöker patienten, ger anvisningar och rådgivning och konsulterar vid behov läkare. Målgruppen är personer över 7 år och arbetsföra.

Patientförfrågningar

tfn 040 860 8611

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

I kaféet bredvid jouren finns automat med dryck och mat.

Bageri-kafé Mokkakettu, mån-fre kl. 8-15

Närmaste bankautomat, där man kan ta ut kontanter, är ungefär en kilometer från jouren, Kitkantie 7.

Parkering

Avgiftsfri parkering

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kuusamo hälsocentral, Raistakantie 1A Postadress: PB 24, 93601 Kuusamo

Telefonnummer: 040 860 8611

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä