Norra Österbottens sjukvårdsdistrikts jour- och prehospitala sjukvårdstjänster

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt är Finlands nordligaste universitetssjukvårdsdistrikt. Det betjänar medborgare som bor i de 29 medlemskommunerna. Som specialupptagningsområde täcker PPSHP hela Norra Finland och producerar tjänster för ca 740 000 invånare. Sjukvårdsdistriktet har två sjukhus som producerar tjänster, Uleåborgs universitetssjukhus och Oulaskankaa sjukhus. Verksamhetsställen som producerar jourtjänster dygnet runt i området ligger i Uleåborg, Oulainen, Brahestad och Kuusamo.

Läs mer om Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. (på finska)

pic PPSHP Jourer

I PPSHP:s område finns fyra jourplatser dygnet runt. Uleåborgs universitetssjukhus samjour erbjuder alla tjänster i en omfattande jour. Oulaskankaan distriktssjukhus och Brahestad sjukhus ansvarar till vissa delar för den specialiserade sjukvårdens jour och allmänläkarjouren i det egna området. I Kuusamo finns hälsocentraljour.

pic PPSHP områdets prehospitala akutsjukvård

Prehospitala akutsjukvårdens verksamhet styrs av PPSHP:s central för prehospital akutsjukvård och för produktionen av tjänsterna svarar räddningsverken i sina egna verksamhetsområden. Prehospitala akutsjukvårdsläkartjänsterna genomförs tillsammans med FinnHEMS Oy.