Om Akuthjälpen

Akuthjälpen ska bedöma behovet av vård och service hos vuxna. Den ger information, stöd och råd vid plötsliga hälsoproblem innan du kontaktar en yrkesperson inom hälso- och sjukvården.

Akuthjälpen är en finskspråkig informationssökningstjänst för personer över 16 år. Vid plötsliga hälsoproblem ger den dig anvisningar om att bedöma behovet av vård och service, om att uppsöka vård och att stödja egenvård. Tjänsten stödjer dig i händelse av ett plötsligt hälsoproblem eller en olycka och hänvisa dig till rätt hjälp i rätt tid redan innan du kontaktar vårdpersonalen.

Akuthjälpen produceras av experter inom akutmedicin och -vården i universitetssjukhusdistrikten. Den är också en CE-märkt medicinteknisk produkt, vilket innebär att Akuthjälpen är säker när den används enligt anvisningarna.

Hur fungerar Akuthjälpen?

Med hjälp av Akuthjälpen kan du söka efter anvisningar som matchar de sökord och kriterier (kön och kroppsdel) du har valt. Beroende på situationen hänvisar Akuthjälpens symtom- och skadespecifika anvisningar dig till att antingen ringa nödnumret 112, att genast kontakta akutmottagningen eller jourmottagningen vid din hälsocentral eller att kontakta vårdpersonalen i första hand vid din hälsocentral eller hälsorådgivning inom den tid som anges i anvisningarna. Vid lindriga hälsoproblem ger Akuthjälpen stöd och vägledning för egenvård och uppföljning av ditt tillstånd.

Akuthjälpen stödjer och ger dig råd i att uppsöka vård. Den ger dig ingen bedömning av svårighetsgraden av ett enskilt symtom och ersätter inte heller en yrkespersons bedömning av ditt behov av vård.

Akuthjälpen fungerar i webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Edge. Du kan gå till Akuthjälpen via Gå till Akuthjälpen-knappen nedan (på finska).

Gå till Akuthjälpen (på finska)

Du kan ge respons om Akuthjälpen via länken nedan.

egenvårdinstruktion; hälsoproblem; CE-märkning; brådskande; medicinteknisk utrustning; plötslig; elektronisk; behovet av vård; hälsovård

Kyllä

Uppdaterad  21.6.2022