Information om Jourhuset

Jourhuset hjälper, ger råd och anvisningar vid plötsliga hälsoproblem oberoende på var och när du behöver hjälp.

Jourhuset är eHälsoservice utvecklad av hälso- och sjukvårdspersonal. Vi erbjuder vid beslutsfattande, information och instruktioner för plötsliga hälsoproblem och bekantar dig med verksamheten på jourpoliklinikerna.

Då ett plötsligt symptom eller olycka överraskar hittar du på Jourhuset fungerande verktyg för att gör en bedömning av behovet av vård för dig själv eller för närstående och för att hitta den jour som ligger närmast dig eller det närmaste apoteket som är öppet. På jourhuset hittar du också anvisningar för att agera i en nödsituation och de mest centrala första hjälpen -anvisningarna. Vi erbjuder öppna och avgiftsfria webbkurser i första hjälpen för alla, med vars hjälp du kan utvecka dina egna kunskaper i första hjälpen i en verklig situation.

Jourhusets dörrar är alltid öppna. Du kan söka information och använda verktyg när och var som helst. Alla tjänster i Jourhuset står till förfogande genom telefon, surfplatta eller dator med nätverksanslutning.

Servicen i Jourhuset är planerad och utvecklad i samarbete med yrkespersonal inom jourvården i sjukvårdsdistrikten med universitetssjukhus i projektet Virtuaalisairaala 2.0, som finansieras av Social- och hälsoministeriet. Till jourhuset utvecklas i fortsättningen nya, elektroniska verktyg för att bedöma behovet av vård och servicerådgivning.​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä