Nylands Jourhjälpen textservice

Jourhjälpen ger dig råd vid brådskande hälsoproblem då din egen hälsostation är stängd.  Texttjänst är avsedd endast för personer som inte kan höra eller producera tal. Vi betjänar övriga per telefon på det avgiftsfria numret 116 117.

Jourhjälpen ger dig råd vid brådskande hälsoproblem då din egen hälsostation är stängd. Texttjänst är avsedd endast för personer som inte kan höra eller producera tal. Vi betjänar övriga per telefon på det avgiftsfria numret 116 117. Texttjänsten i hela Finland tillhandahålls av HUS Uudenmaan Päivystysapu 116117.

Det kan emellanåt hända att man behöver vänta ett tag på att sjukskötaren blir ledig. Om det är frågan om en brådskande situation och du inte får tag i Jourhjälpen inom en rimlig tid så ska du söka dig direkt till jouren.

Användning av tjänsten kräver stark autentisering. Du kan identifiera dig till tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat elle​r certifikatkort. Samtalen spelas in. Det kostar inget att använda tjänsten.

I nödsituationer kontakta 112.

Svensk service >

 

Uppdaterad  4.6.2020