Jourhjälpen 116 117

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker HUS jourpolikliniker. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen.

Om ditt behov av hjälp är brådskande och du inte kan vänta på att hälsostationen öppnar, får du hjälp från Jourhjälpen på numret 116 117. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt. När din egen hälsostation är öppen, får du hjälp från hälsostationen. Numret finns nedan.

Om du har en jourremiss så behöver du inte ringa Jourhjälpen utan kan komma direkt till jouren. I brådskande fall kan ni söka er direkt till jouren ifall ni inte får kontakt med Jourhjälpen i rimlig tid.

Jourhjälpen för helsingforsbor produceras av Helsingfors stad. Till övriga Nyland produceras servicen av HUS. Vid livshotande situationer (t.ex. svåra bröstsmärtor, andningssvårigheter, förlamningssymptom, kramper, medvetslöshet) ring nödnumret 112!

Läs mer om Jourhjälpen (HUS)

Kommunernas/sjukvårdsområdenas egna rådgivningstjänster

I tabellen nedan ser du numer till hälsotjänsten i brådskande ärenden i din egen kommun.

Kommun Rådgivningsnumret i bruk Rådgivningsnummer Rådgivningstjänster under andra tider
Askolamån-tor 8-15:30, fre 8-15040 7109200116117
Esbovardagar kl. 7-1809 81634500116117
Hangövardagar kl. 8-16019 223555116117
Helsingforsvardagar kl. 8-1609 31010023116117
Hyvingevardagar kl. 8-16019 45875700116117
Ingåvardagar kl. 8-1609 29515500116117
Träskändavardagar kl. 8-1609 27193360116117
Karkkilavardagar kl. 8-1609 42582200116117
Grankullavardagar kl. 8-1609 87891350116117
Kyrkslättvardagar, veckoslut och helgdagar kl. 8-2009 29683400116117
Lapinjärvivardagar kl. 8-16019 5051300116117
Lojo, Karislojovardagar kl. 8-16044 3573771116117
Lojo, Centrumvardagar kl. 8-16044 3742319116117
Lojo, Pusulavardagar kl. 8-16044 3742300116117
Lojo, Sammattivardagar kl. 8-16044 3573771116117
Lovisavardagar kl, 8-16019 5051300116117
Mäntsälävardagar, veckoslut och helgdagar kl. 8-18040 3145500116117
Nurmijärvivardagar kl. 8-1809 25003295 116117
Borgnäsvardagar, veckoslut och helgdagar kl. 8-18 040 3145500116117
Borgåvardagar kl. 8-16019 5204351116117
Raseborgvardagar kl. 8-16019 2893300116117
Sibbomån-tor 8-17, fre 8-16 09 23536001116117
Sjundeåvardagar kl. 8-16044 3861026116117
Tusbymån-tor 8-16, fre 8-15:3009 87183760116117
Vandavardagar kl. 8-1609 83910023116117
Vichtisvardagar kl. 8-1609 42582100116117
Vichtis, Vihtijärvivardagar kl. 8-1609 42582100116117

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä