HUS -områdets prehospitala akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård är vård av nödpatient, det vill säga vård som är omedelbart nödvändig för att trygga patientens välmående. Målsättningen med prehospitala akutsjukvårdssystemet är att hitta de sjukdomstillstånd, där prehospital akutsjukvård behövs och ge patienten den hjälp som behövs.

Det prehospitala akutsjukvårdssystemet fungerar i första hand utanför sjukhuset och det består av ambulanser och räddningsenheter bemannade med förstavårdare och räddare. Systemet styrs av akutvårdsläkare och fältbefäl. Sjukvårdsdistriktet och serviceproducenter enligt avtal har ansvar för dess uppbyggnad.

Prehospital akutsjukvård utanför sjukhuset larmas av Nödcentralen (112).

Det prehospitala akutsjukvårdssystemet i HUS-området

HUS området är för prehospitala akutsjukvårdens del ordnat i separata organisationsområden.

Helsingfors, Jorvs område (Esbo, Grankulla och Kyrkslätt) samt Pejas område (Vanda och Kervo) bildar Hucs-området. I Hucs-området sköter räddningsverket brådskande prehospital akutsjukvård och fältbefälverksamheten på basis av samarbetsavtal. Privata ambulansföretag sköter enligt annat avtal icke-brådskande uppdrag.

I Lojo, Västra Nyland och Borgå område sköter räddningsverket både brådskande och icke-brådskande prehospitala akutsjukvårdsuppdrag då sjukvårdsdistriktet sköter fältbefälverksamheten.

I Hyvinge och Södra Karelens specialupptagningsområde producerar sjukvårdsdistriktet själv den prehospitala akutsjukvården. Räddningsverket ansvarar genom ett samarbetsavtal för den första insatsen.

Det finns två läkarenheter i​ HUS-området: Helsingfors läkarenhet och den jourhavande läkarhelikoptern vid Vanda flygplats FinnHEMS10. På båda finns dygnet runt en jourhavande akutläkare med vårdteam.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä