Raseborg jour

Raseborg jour betjänar boende i Raseborg och närområden. I brådskande fall ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt.

​Raseborg jour är en samjour där det förutom hälsocentraljour finns jour för specialiserad sjukvård På jouren behandlas patienter som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård, när den egna hälsostationen är stängd.

Ta i första hand kontakt med den egna hälsocentralens akutmottagning under dess öppettider och under andra tider för bedömning av behovet jourhavande vård per telefon: Jourhjälpen 116117. Numret är avgiftsfritt och betjänar 24 timmar om dygnet.

Jouren ligger på första våningen i sjukhuset. Samjouren är det enda jourhavande verksamhetsstället i Raseborg. Vård erbjuds på de båda inhemska språken.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer. Avdelningssekreteraren kontrollerar efter det patientens personuppgifter.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Den egna skötaren ansvarar för vården av patienten under tiden på samjouren och patienten kan alltid vända sig till den egna skötaren.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Vi önskar att det är högst två ledsagare med patienten, annars inga begräsningar.

Under vårdingreppen ber vi ledsagarna att vänta i väntrumsaulan. Även anhöriga bör i första hand vända sig till den egna skötaren vid frågor gällande patientens hälsa.

Per telefon kan ni fråga om patienter på nummer 019 224 2812.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Sjukhusets kafé är öppet mån-tor 08.15-16, fre 08.15-15, före söckenhelg kl. 08.15-15, veckoslut stängt.

I sjukhusets kafé finns en automat med drycker.

Det finns ingen bankautomat på sjukhuset.

Parkering

Parkeringen på sjukhusområdet är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

HUS Raseborgs sjukhus

Östra Strandgatan 9

10601 Ekenäs

Jourpolikliniken tfn 019 224 2800

Sekreterare tfn 019 224 2812

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä