Pejas jour

Pejas sjukhus jour betjänar boende i Vanda och Kervo. I brådskande fall ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt. 

Pejas jour är en samjour, där det förutom hälsocentraljour finns jour för specialiserad sjukvård.

På jouren behandlas patienter som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård, när den egna hälsostationen är stängd.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren. När din hälsostation är stängd kan du vid plötsliga hälsoproblem också be om råd av Jourhjälpen. Vi hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Situation på jouren just nu

Ansökan om statusinformation visar antalet patienter på jouren och en uppskattning om längden ett jourbesök.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Anhöriga kan med vårdpersonalen komma överens om besök, separat besökstid finns inte.

Patientförfrågningar på nummer 24/7 tnf. 09 4711 (växel), 09 4716 7156 .

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet är öppet vardagar kl. 7.30-19 och veckoslut kl. 11-17.

I jourutrymmena finns kaffe- och mellanmålsautomat.

Närmaste bankautomat finns i Björkby Citymarket (köpcentrum).

Parkering

Det finns parkeringsplatser runt sjukhuset och de är avgiftsbelagda. Framför jouren finns det några 2 h parkeringsplatser.

Kontaktuppgifter

Pejas sjukhus Sjukhusgatan 1 01400 VANDA tfn 09 4711, 09 4716 7156

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä