Nya barnsjukhuset barnjour

På Nya Barnsjukhuset jour behandlas patienter under 16 år som akut insjuknat allvarligt eller skadat sig och som behöver brådskande vård. Nya barnsjukhuset barnjour är öppen dygnet runt.

Hälsocentraljouren för barn är öppen dygnet runt. Under tjänstetid är den primära vårdplatsen för ett akut insjuknat barn den egna hälsostationen (på vardagar klo 8-16) och under jourtid hälsocentraljourerna vid sjukhusen, till vilka man kan söka sig utan remiss.

På nya barnsju​khuset jour finns specialiserade sjukvårdsjour vårdas patienter under 16 år från alla specialiteter. I regel kommer man med remiss för vård.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

En del av patienterna visas till sjukskötarens mottagning.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Barn och unga kommer till barnklinikens jour tillsammans med sina föräldrar, egentlig besökstid finns inte.

Patientavgifter

Jourbesök på hälsocentralen är gratis för barn under 16 år, jourbesök på specialiserad sjukvård kostar 37,20 €.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Caféet ligger på andra våningen på sjukhuset.

Mellanmålsautomat med dryck finns i den första våningen på jouren.

På Nya barnsjukhus finns inte bankautomat.

Parkering

Parkeringsgaraget i Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

  • Parkeringsplatserna är avsedda för anhöriga till patienter vid Nya barnsjukhuset
  • Biljetten som fås i garaget kan bytas mot en utkörsbiljett antingen via anmälningsautomaten i receptionen eller i infomationsdisken mot ett bevis som fås på den vårdande enheten
  • Familjer till långtidssjuka patienter kan få en parkeringsbiljett för en vecka. Den vårdande enheten ger mera info.
  • Utkörsbiljetten kan bara användas i Nya barnsjukhusets parkeringsgarage. Utan biljett kostar parkeringen 2€ för varje påbörjad 20 minuter.
  • Parkering på Mejlans område

Kontaktuppgifter

Nya barnsjukhuset

Besöksadress: Stenbäcksgatan 9 A, Helsingfors

Postadress: PB 347, 00029 HUS

Rådgivningstjänster: tel. 116 117 / Jourhjälp

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä