Malms jour

Malms jour betjänar boende över 16 år i östra, norra, sydöstra och nordöstra Helsingfors. I brådskande fall ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt. 

​På jouren vårdas patienter över 16 år som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård, när den egna hälsostationen är stängd. Hälsocentraljouren för barn och unga under 16 år är på Nya barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9, Helsingfors).

Hälsorådgivning

Helsingfors hälsorådgivning tfn 09 310 10023. Öppen 24/7. På hälsorådgivningen kan man fråga om Helsingfors hälso- och sjukvårdstjänster och vårdföreskrifter.

Innan du uppsöker jouren ska du ringa det avgiftsfria servicenumret 116 117.

Situation på jouren just nu

Ansökan om statusinformation visar antalet patienter på jouren och en uppskattning om längden ett jourbesök.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Egentliga besökstider finns inte. På jourpatienten görs ingrepp, undersökningar och personalen intervjuar patienten. För att garantera patienterna integritet hänvisas anhöriga utanför patientrummet vid dessa situationer.

Patientförfrågningar tfn 09 4711 (växel) eller 09 471 71130

Personalen kan lämna uppgifter om patientens situation bara med patientens tillstånd.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Malms sjukhus kafé är öppet mån-fre kl. 7-20 (frukost kl. 7-9), lör-sön och söckenhelg kl. 10-17.

På Malms sjukhus finns restaurang som betjänar vardagar kl. 10.30 – 13.30.

Automat med dryck och mellanmål i jourpoliklinikens väntrumsaula.

På sjukhuset finns inte bankautomat.

Parkering

Det är ont om parkeringsplatser på Malms sjukhusområde. Framför sjukhuset finns avgiftsfria parkeringplatser med 4 h tidsbegränsning. Framför jouren finns parkeringplatser för kort tid för avlämning. Vi rekommenderar användning av kollektivtrafik.

Kontaktuppgifter

Malms sjukhus,

Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors

Postadress: PB 650, 00029 HUS

Växel: 09 4711

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä