Lojo jour

Lojo sjukhus jourpoliklinik betjänar boende i Lojo, Karkkila, Sjundeå och Vichtis. I brådskande situationer ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt.

På Lojo jour vårdas patienter som akut insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård. Då hälsostationerna är stängda erbjuder den service också i de fall, när vård inte kan genomföras säkert på den egna hälsostationen följande dag.

Jouren på Lojo sjukhu​s (24/7) och akutmottagningen på Lojo hälsocentral (vardagar 8-16) har funnits i sammma utrymmen från och med 1.4.2017. Ingång till jouren sker för alla patienter via sjukhuset B-dörr.

Om det inte gäller en nödsituation, kontakta i första hand akutmottagningen på din egen hälsocentral under deras öppettider och vid andra tider för jourhavande bedömning av behovet av vård per telefon: Jourhjälpen 116 117. Numret är avgiftsfritt och betjänar 24 timmar om dygnet.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare. Sjukskötaren har mottagning vardagar 16-23 och veckoslut 7-21.30.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Anhöriga kan vara med patienten på jouren. Vid undersökning hänvisas de till aulan för att vänta. Anhörigas förfrågningar om patienten på jouren 050-427 5600.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet är öppet: vardagar mån-tor 7.30-17.30, fre 7.30-16, veckoslut stängt.

I jourpoliklinikens utrymmen finns automat med varma drycker och mellanmål.

På Lojo sjukhus finns inte bankautomat.

Parkering

Det finns parkeringsplatser framför sjukhuset. En del av parkeringsplatserna är utan tidsbegränsning, en del har parkeringstid på 4 h.

Kontaktuppgifter

Lojo sjukhus jourpoliklinik

Besöksadress: Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo

Växel tfn 019 38011

Jourpolikliniken: tnf 019 380 1200​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä