Jorvs jour för vuxna

Jorvs sjukhus betjänar boende i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

​På Jorvs sjukhus jour behandlas patienter över 16 år som insjuknat allvarligt och som är i behov av brådskande vård, då den egna hälsostationen är stängd.

Innan ni kommer till jouren så ring det avgiftsfria servicenumret 116117. Jourhjälpen 116117 gör en bedömning av vårdbehovet och hänvisar er till rätt vårdställe. Jourhjälpen ger även anvisningar för egenvård , ifall ett jour besök inte behövs. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

På jourpolikliniken finns dygnet runt-jour för specialiserad sjukvård.

På Jorvs jourpoliklinik finns på vardagar kl. 8-16 poliklinik för små skador, som behandlar misstänkta frakturer hos esbobor. Vid misstanke om fraktur ska man först ringa till hälsostationen, där de sedan ger anvisningar om vård.

Hälsocentraljouren fungerar på Jorvs jourpoliklinik utanför tjänstetid (dagar 16-8) och veckoslut, och det behövs ingen remiss dit. Hälsocentraljouren erbjuder tjänster, när behandling inte kan genomföras säkert på den egna hälsostationen följande vardag.

Patienter behandlas i skyndsamhetsordning och beroende på detta varierar väntetiden. I aulan finns det sittplatser för patienter och det finns bäddplatser både i observationen och i övervakningen. Antalet bäddplatser är begränsat och en erfaren sjukskötare som är skiftansvarig ansvarar för placeringen av patienter inom jourområdet.

Situation på jouren just nu

Ansökan om statusinformation visar antalet patienter på jouren och en uppskattning om längden ett jourbesök.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jouren finns det inte besökstider. Ledsagare kan vara med aulapatienter under hela vårdprocessen. Anhöriga till observations- och övervakningspatienter kan besöka patienten enligt överenskommelse bara korta tider. Observations- och övervakningsplatserna ligger skilt från aulautrymmena.

Patientförfrågningar på nummer 09 471 83300, växel 09 4711 .

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Sukhuskaféet ligger i samband med huvudaulan och är öppet vardagar 8-19 och veckoslut 12-19.

Vi har även Esbo sjukhus service i bruk (bl.a. R-kiosk).

På jouren finns vattenpost och automat med dryck och mellanmål.

Parkering

Parkeringen på Jorvs sjukhusområde är avgiftsbelagd. Framför jouren finns två inva-parkeringsplatser och sex platser avsedda för kortvarig parkering. Vi rekommenderar att bilen lämnas i Esbo sjukhus parkeringsanläggning.

Kontaktuppgifter

Jorv sjukhus

Jourbyggnaden (ingång via Åbovägen)

Åbovägen 150

02740 Esbo

Tfn 09 471 83300

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä