Jorvs barnjour

På Jorvs barnjour behandlas patienter under 16 år som plötsligt insjuknat allvarligt och behöver brådskande vård.

​På samjouren för barn vårdas då hälsostationerna är stängda akut, allvarligt insjuknade barnpatienter under 16 år i Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors som behöver brådskande vård vardagar kl. 16-8 och veckoslut dygnet runt. Barnpatienter på Kyrkslätt hälsocentraljour behandlas kl. 20-8 på Jorvs samjour för barn. Till samjouren för barn kan man komma utan remiss.

På jouren för specialiserad sjukvård vårdas barn och unga under 16 år. Patienterna kommer med remiss från områdena Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Karislojo, Karkkila, Nummi-Pusula och​​​ Sjundeå. Patienter från Vanda med barnsjukdomar hänvisas till Jorvs sjukhus jour och barnkirurgiska patienter till Barnkliniken.

På samjouren för barn vårdas barnpatienter under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors vardagar kl. 16-8 och veckoslut dygnet runt. Barnpatienter från Kyrkslätt hälsocentraljour vårdas på natten kl. 20-8 på Jorvs samjour för barn. Till samjouren för barn kan man komma utan remiss.

Frakturer hos barn i Esbo behandlas på Jorvs jour. Vid misstänkt fraktur vardagar kl. 8-16 ska man ringa först till den egna hälsostationen, på kvällar och veckoslut ringer man till rådgivningsnumret Jourhjälpen 116 117. Små stukningar och skador behandlas under tjänstetid på sjukskötarens mottagning på den egna hälsostationen.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På Jorvs barnjour förutsätts, att barnets förälder eller vårdnadshavare är på plats hela den tid som barnet tillbringar på jouren. Egentliga besökstider finns inte.

Patientförfrågningar direkt till vårdnadshavare som är med barnet.

Patientavgifter

Besök för personer under 18 år är gratis.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet ligger i huvudaulan på andra våningen. Öppettider:

Automaterna finns i barnjourens omedelbara närhet på vuxenjourens sida.

På sjukhuset finns inte bankautomat.

Parkering

På Jorvs sjukhusområde är parkeringen avgiftsbelagd. Framför jouren finns två inva-parkeringsplatser och sex platser avsedda för kortvarig parkering. Vi rekommenderar att bilen lämnas i Esbo sjukhus parkeringsanläggning.

Kontaktuppgifter

Jorv sjukhus,

jourbyggnaden, K-våningen

Åbovägen 150, Esbo

tfn 09 4711

Kontaktuppgifter: Jourhjälpen 116117. Samtalet kopplas vid behov till Jorvs barnjour.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä