Hyvinge jour

Hyvinge sjukhus jour betjänar boende i Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi och Tusby.

​I brådskande situationer ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt.

På jouren behandlas patienter som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård då den egna hälsostationen är stängd.

På jouren behandlas patienter i alla åldrar. På kvällar, veckoslut och nattetid fungerar där samjour för både primärvården och specialiserad sjukvård.

Hyvinge sjukhus är också jourhavande förlossningssjukhus.

Att uppsöka brådskande vård

I en brådskande situation är patienten inte i omedelbar livsfara, men tillståndet kräver vård under samma dag (t.ex. buksmärta, små skador och kontusioner, plötslig nedsättning av allmänna tillståndet).

Kontakta i första hand akutmottagningen på din egen hälsocentral under deras öppettider och vid andra tider för jourhavande bedömning av behovet av vård per telefon: Jourhjälpen 116 117. Numret är avgiftsfritt och betjänar 24 timmar om dygnet.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourbehandling inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Patientens anhöriga är välkomna till jouren.

Observationsrum 7 är ett utrymme avsett för kritiskt sjuka patienter, där besökstiden är ungefär 30 minuter på grund av arbetets karaktär och behovet av vila som krävs för den sjukdom er anhöriga har.

Rådgivningstelefon 019 4587 5700.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet ligger på första våningen och är öppet vardagar kl. 8-19, lör.-sön kl. 12-18. Tfn 019 4587 2206. För kaféets verksamhet svarar Ravioli.

Automat med mellanmål och dryck finns i väntrumsaulan. Inköp kan göras både med mobilen och med mynt.

Parkering

På sjukhusets gård finns avgiftsfria parkeringsområden för 4 timmar och 24 timmar.

Kom ihåg att använda parkeringsskivan.

Kontaktuppgifter

Hyvinge Akut jour

Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinge

Tfn 019 45 871 växel

Kansli/ avdelningssekreterare​: 050 4275 491, fax 019 4587 2259

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä