Haartmanska jouren

Haartmanska jourpolikliniken betjänar i första hand över 16-åriga helsingforsare som bor i de södra, centrala och västra delarna av staden.

​Haartmanska jouren betjänar i första hand över 16-åriga helsingforsare som bor i södra, centrala och västra delarna av staden. På jouren behandlas patienter som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård då den egna hälsostationen är stängd. I brådskande situationer ges vård oavsett bostadsort.

Till stöd för jouren fungerar jouravdelningen, bäddavdelningarna, kardiologiska enheten och polikliniken för efterkontroll av frakturer samt geriatriska akutavdelningen.

Haartmanska jouren är en samjour, där det förutom hälsocentraljouren finns psykiatrisk jour, jour för invärtesmedicin och kirurgisk jour på hälsocentralsnivå.

Till stöd för jouren finns jouravdelning, bäddavdelningar, kardiologisk enhet och polikliniken för efterkontroll av frakturer samt geriatrisk akutavdelning.

Hälsocentraljouren för barn och ungdomar under 16 år finns på Nya Barnsjukhuset (Stenbäcksgatan 9, Helsingfors).

Tandläkarjouren på vardagar ( till helsingfosare) sköts vid munhälsovårdens jour må-fr kl. 7-14, tfn. 09 3105 1400.

HUS ansvarar för kvälls-, natt- och helgjouren för munsjukdomar. Om du behöver akut vård på en vardag kl. 8–14, vänligen kontakta hälsovården i din hemkommun.

På Haartmanska sjukhuset fungerar dessutom den centraliserade jouren för munhälsovården för vuxna, som betjänar helsingforsare på vardagar samt på kvällar, veckoslut och söckenhelger boende i huvudstadsområdet (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och Kyrkslätt.

Öppettiderna till munhälsovårdens jour är vardagar kl. 14-21, veckoslut och söckenhelger kl. 8-21.

Tidsbeställningens telefonnummer: 09 471 71110. Ring först innan du kommer till jourmottagningen.

Nattjour för munsjukdomar är på Tölö sjukhus olycksfallsstation kl. 21-8. Patienten bör ringa för tandvård på 040 6215699 innan du ansöker till Olyckscentret i Tölö.

Situation på jouren just nu

Ansökan om statusinformation visar antalet patienter på jouren och en uppskattning om längden ett jourbesök.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

Egentliga besökstider finns inte. För jourpatienten görs ingrepp, undersökningar och personalen intervjuar patienten. För att garantera patienterna integritet hänvisas anhöriga att vänta utanför patientrummet vid dessa situationer.

Haartmanska sjukhuset: 09 4711 (växel) eller 09 47171120 (patientförfrågningar).

Patientavgifter

Kafé, mellamåls- och bankautomat

På Haartmanska sjukhuset finns det inte kafé. Det närmaste kaféet är på tredje våningen i Mejlans tornsjukhus.

På Haartmanska finns en automat där man kan köpa dricka och mellanmål i huvudaulan på ingångsvåningen.

På Haartmanska är närmaste bankautomat på tredje våningen i Mejlans tornsjukhus bredvid informationen.

Parkering

På Mejlans sjukhusområde är det ont om parkeringsplatser och parkeringen är avgiftsbelagd. Det önskas att patienter som uppsöker sjukhuset och deras anhöriga skulle använda kollektivtrafiken.

Kontaktuppgifter

Haartmanska sjukhusets jour

Haartmansgatan 4, byggnad 12, 00290 HELSINGFORS

Tfn 09 4711 (växel) eller 09 47171120 (patientförfrågningar)

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä