Borgå jour

Borgå sjukhus jour betjänar boende i Östra Nyland. I brådskande fall ges vård oberoende av bostadsort. Jouren är öppen dygnet runt.

Borgå jour är en samjour där det förutom hälsocentraljour finns jour för specialiserad sjukvård.

På jouren behandlas patienter som insjuknat allvarligt och som behöver brådskande vård, när den egna hälsostationen är stängd.

Att uppsöka brådskande vård

I brådskande situationer är inte patienten i omedelbar livsfara, men situationen kräver vård under samma dag (till exempel magsmärtor, små skador och kontusioner, plötsligt nedsatt allmäntillstånd).

Ta i första hand kontakt med den egna hälsocentralens akutmottagning under dess öppettider och under andra tider för bedömning av behovet jourhavande vård per telefon: Jourhjälpen 116117. Numret är avgiftsfritt och betjänar 24 timmar om dygnet.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Till jouren anmäler man sig med könummer.

På jouren bedöms först alltid patientens behov av vård och skyndsamhet, utifrån det hänvisas patienten till sjukskötarens eller läkarens mottagning – eller för uppföljning till behandlingsrummet. Vid behov flyttas patienten för sjukhusvård.

Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Sjukskötarens mottagning

På jouren behandlas en del patienter på sjukskötarens mottagning. Sjukskötarna som håller mottagning har fått specialutbildning för det och de har hela tiden möjlighet att konsultera läkare.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jouren finns inte egentliga besökstider. Vi ber att man observerar, att i observations- och övervakningsutrymmena kan det vara högst 2 besökare åt gången hos patienten och besökstiden är 15 minuter. Anhöriga som följer patienten har dessutom möjlighet att vänta i väntrummet.

Per telefon kan man fråga personalen om hur en patient som är på jouren mår tfn 019 548 2551.

Observera att vi inte kan lämna information till andra än närmaste anhöriga med patientens tillstånd. Det är tillåtet att använda mobil i jourområdet och vi önskar, att ni i första hand är i kontakt med patienten för att fråga om hälsan.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet finns vid huvudingången på sjukhuset. Du kan kontrollera kaféets öppettider på kaféets egna sidor.

För patienternas bruk finns en automat med läskedryck som finns i väntrummet på jouren. Dessutom finns i kaféet vid sjukhusets huvudingång mellanmåls- och kaffeautomat, som är i bruk dygnet runt.

Det finns inte bankautomater på sjukhusområdet. Den närmaste automaten finns i Vårberga köpcentrum, dit det är ungefär en kilometer.

Parkering

Parkeringen är avgiftsbelagd vardagar kl. 6-18 på parkeringsområdena P1 och P2 närmast ingången. Parkeringen kan betalas med mynt, kreditkort eller med appen Easypark. På andra parkeringsområden kan du parkera avgiftsfritt.

Kontaktuppgifter

Borgå sjukhus

Sjukhusvägen 1

06150 BORGÅ

Hälsorådgivning och jourhavande bedömning av behovet av vård per telefon, Jourhjälpen 116117. Numret är avgiftsfritt och betjänar 24 timmar om dygnet.

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä