Tandläkarjour

På tandläkarjouren behandlas akuta värk- och olycksfall.

Kriterier för akut första hjälpen inom munhälsovården

 • svullnad
 • begränsningar att öppna munnen
 • går inte att stänga munnen
 • svårighet att svälja
 • feber tillsammans med föregående
 • tandolycka
 • sårighet i munnen
 • blödning t.ex. efter tandborttagning, om det känns som om munnen snabbt fylls med blod
 • kraftig smärta, där värkmedicin inte hjälper
 • smärtan varar länge, fast tanden inte irriteras med t.ex. kallt eller varmt
 • smärtan stör sömnen
 • en spricka, om ovanstående symptom
 • stor spricka i framtanden som stör utseendet
 • fast tandställning som gått sönder, som sticker och situationen kan inte lindras t.ex. med tuggummi eller genom att göra mjukare med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

 • lindrig smärta, där värkmedicin hjälper
 • ilande vid kallt eller varmt
 • spricka i tand eller plomb
 • problem med protes eller löstagbar tandställning

Huvudstadsregionen

 • Helsingfors tandläkarjour
 • Esbo tandläkarjour
 • Vanda tandläkarjour
 • Kyrkslätt tandläkarjour
 • HUS ansvarar för kvälls-, natt- och helgjouren för munsjukdomar.

  Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar boende i kommunerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo, Kyrkslätt, Grankulla, Sibbo) under vardagskvällarna samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

  Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Haartmanska sjukhuset fr.o.m. 15.4.2019.

  Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12. Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter med behov av akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

  Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 14.00–21.00.

  På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8.00–21.00.

Kommerna runt hudvudstadsregionen

Tandläkarjouren under tjänstetid: vänligen se på den egna kommunens webbsidor.

Jourmottagning utanför tjänstetid för kommuner runt huvudstadsregionen:

För Nylands kommuner (Askola, Hangö, Ingå,Karkkila, Kervo, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Nummi-Pusula, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Tusby och Vichtis) är tandläkarjouren utanför tjänstetid i Helsingfors: Attendo Hammaslääkäripalvelu Oy, Sanduddsgatan 6 B, 00100 Helsingfors.

Jouren är öppen mån-fre kl.15-21, veckoslut och söckenhelger kl. 8-21.

Till jouren ska man ringa innan man beger sig dit: tfn 044 494 3198.

Utifrån samtalet gör tandsköterskan för de patienter som uppsöker vård en bedömning av behovet av vård på basis av kommunernas jourkriterier och ger eventuell tid för att komma till vård av förstahjälpskaraktär.

Kontaktuppgifter:

Sanduddsgatan 6 B, Helsingfors

tfn 044 494 3198

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar boende i kommunerna i Keusote område (Hyvinge, Träskända, Tusby, Mäntsälä, Nurmijärvi och Borgnäs) under vardagskvällarna samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Hyvinge sjukhuset . Besöksadressen är Sjukhusgatan 3, byggnad B.

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter med behov av akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningens telefonnummer 019 459 4760. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 15-20.

På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8-18.

Tandläkarjouren under tjänstetid (kl. 7:45-15) i Keusote område: vänligen se på den egna kommunens webbsidor: Tandvård på vardagen i Keusote (på finska).

Nattjour för munsjukdomar

Nattjour för munsjukdomar finns kl. 21.00−8.00 på Tölö sjukhus olycksfallsstation i anslutning till mun- och käkkirurgiska jouren, Tölögatan 40, 00260 Helsingfors.

Nattjouren vårdar endast patienter som är i behov av akut vård, dvs. patienter vars vård inte på medicinska grunder kan skjutas fram till följande dag kl. 8.00 på den egna hälsovårdscentralens jourmottagning.

Nattjouren arbetar i enlighet med medicinsk skyndsamhetsprincip. Patienten bör ringa om behovet av vård till Tölö olycksfallsstation, tfn 040 621 5699.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä