Tölö olycksfallsstation

Tölö sjukhus olycksfallsstation har jour dygnet runt för de 1,6 miljoner invånare som bor i HUS-området och är funktionellt sett en gemensam enhet för sjukhusets specialiteter.

​Jouren för specialiserad sjukvård är för specialiteterna ortopedi och traumatologi, neurokirurgi, mun- och käkkirurgi, handkirurgi och plastikkirurgi. Dessutom finns på jouren nattjour för mun- och tandsjukdomar.

I synnerhe​t inom specialiteterna neurokirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi och även för svårare ortoped-traumtologiproblem skickas patienter även från andra sjukvårdsdistrikt.

Jourområdet fungerar i storolyckssituationer som den larmande för HUS-distrikets sjukhus och är det mest betydande mottagningsstället för olycksfallspatienter som lyder under medicinalchefen i HUS-området.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Patienter kommer till jouren med remiss.

Hälso- och sjukvårdspersonal gör för alla patienter som kommer till jouren först en bedömning av behovet av vård.

Patienter behandlas således i skyndsamhetsordning enligt symptom.

Ankomstordningen har ingen betydelse, så patienter som fått lindrigare skador eller symptom kan vara tvungna att vänta.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jouren finns inte egentliga besökstider. Ett snabbt besök av närmaste anhöriga är möjligt beroende på situation.

Det är bra att redan i ankomstskedet kontrollera, att de närmaste anhöriga är rätt i vårt system, i regel lämnar vi information till angivna nära anhöriga.

Patientförfrågningar tfn 09 471 87383 (kl. 7-19), 09 471 87368 (kl. 19-7).

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet är öppet:

För anhöriga och ledsagare finns kaffe-, läsk- och mellanmålsautomat i huvudaulan, på sidan mot Topieliusgatan. Automaterna fungerar med mynt.

Det finns inte bankautomat på sjukhuset.

Parkering

Vi rekommenderar att man i mån av möjlighet använder kollektivtrafik när man kommer till Tölö sjukhus.

Det är ont om parkingsplatser på Tölö sjukhus, de är avgiftsbelagda och fungerar med mynt. Platserna på innergården är ofta upptagna. Framför jouren finns det inte parkeringsplatser.

Kontaktuppgifter

Tölö sjukhus

Tölögatan 40

00260 Helsingfors

tfn 09 4711 (växel)

Jourpolikliniken tfn 09 471 87708

Kansli/avdelningssekreterare tfn 09 471 87359

Hälsorådgivning tfn 09 310 10023 eller Jourhjälpen 116 117

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä