Jouren för öron-, näs- och halssjukdomar

På jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar undersöks och behandlas öron-, näs- och halspatienter i alla åldrar.

​Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar är en jour-, remiss- och kontrollpoliklinik. På polikliniken undersöks och behandlas patienter i alla åldrar som har besvär, skada eller sjukdom i öron-, näs- och halsområdet som kräver specialiserad sjukvård av jourkaraktär. Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar är öppen dygent runt.

Vid ett plötsligt tillstånd, t.ex. på grund av blödning efter operation eller allvarlig sjukdom kan man komma till jouren även utan remiss. Då ska patienten kontakta sjukhuset per telefon före ankomst till sjukhuset.

Infektioner i munnen är vanliga besvär som behandlas på öronjouren.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Patienter anmäler sig i huvudingången vid trappa U i Kirurgiska sjukhuset. I samband med anmälan kontrolleras personuppgifterna.

Patienterna behandlas i den skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden till mottagningen variera oberoende av ankomstordning.

Patientförfrågningar

Patientförfrågningar tfn 09 4711

Patientavgifter

För besök i öppenvård, behandlingsskeden och läkarintyg skickar vi räkning hem i efterhand. Avgifterna bestäms enligt klientavgiftslagen och -förordningen. Avgift för mottagingstid på öppenvården eller en dyr bilddiagnostisk undersöking som inte använts eller avbokats tas ut av personer över 15 år.

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet ligger i Kirurgiska sjukhusets huvudbyggnad. Kaféet är öppet:

På jouren finns automat med dricka och mat.

Det finns inte bankautomat på sjukhuset.

Parkering

På kirurgiska sjukhusets sjukhusområde finns bara några avgiftsbelagda parkeringsplatser. Vi rekommenderar användning av kollektivtrafiken.

Kontaktuppgifter

Kirurgiska sjukhuset,

Kaserngatan 11-13, trappa U

Helsingfors

Jourens sjukskötare 09 471 73050

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä