Jouren för ögonsjukdomar

På jourpolikliniken för ögonsjukdomar undersöks och vårdas patienter i alla åldrar med ögonbesvär, skada eller sjukdom som kräver specialiserad sjukvård. Ögonjouren uppsöker man i första hand med remiss.

Jourhavande läkare kan alltid nås per telefon. En remitterande läkare måste alltid göra telefonkonsultation med kliniken för ögonsjukdomar innan patienten skickas för jourhavande vård under dygnets alla tider.

Under jourtiden efter klockan 22 behandlas bara de mest brådskande fallen, såsom perforerande ögonskador, skador av syre- och alkaliskt baserade kemikalier samt brännskador, akut glaukom och plötsliga synförluster (under 6 timmar).

 

Att uppsöka brådskande vård

Patient med ögon- och synsymptom ska i första hand uppsöka hälsocentralen i det egna området. Vid behov gör den undersökande läkaren en remiss till polikliniken för ögonsjukdomar för patienten i enlighet med den jourhavande ögonläkarens anvisningar.

I brådskande fall ges vård oberoende av bostadsort.

Till jouren för ögonsjukdomar ska man inte komma själv körande med bil, utan med kollektivtrafiken, för efter undersökningar och ingrepp till exempel ögondroppar som vidgar pupillen, är det mycket troligt att det inte är möjligt att köra bil.

På jourpoliklinikerna förnyas inte recept, när det gäller att förnya recept ska patienten vara i kontakt med den behandlande enheten under tjänstetid.

Anmälan och bedömning av behovet av vård

Ankomst till Haartmansgatan 4 E, där till vänster ingång för anmälan till jour.

När man kommer till jouren gör hälso- och sjukvårdspersonal, i allmänhet specialutbildad sjukskötare bedömning av behovet av vård och skyndsamhet. Patienter behandlas i skyndsamhetsordning som sjukdomen kräver. På grund av detta kan väntetiden variera oberoende av ankomstordning. Till jourpolikliniken finns inte tidsbeställning.

Besök på jouren och patientförfrågningar

På jouren finns inte särskilda besökstider.

Patientförfrågningar:

Kontor: 09 471 73150, telefontid vardagar kl. 7.30–15.

Ögonjourens sjukskötare: 09 471 73170, telefontid i jourhavande ögonbesvär 24 h/dygn.

Patientavgifter

Kafé, mellanmåls- och bankautomat

Kaféet ligger i trappa E på fjärde våningen och är öppet:

Automat med drycker och snacks finns i väntrummet. Bankautomat finns i Mejlans tornsjukhus huvudaula.

Parkering

Det är möjligt att parkera i Biomedicums avgiftsbelagda parkeringshall P1 och framför ögonsjukhuset finns det begränsat med avgiftsbelagda uteparkeringar. Det rekommenderas att man kommer till jouren med kollektivtrafiken.

Kontaktuppgifter

Ögon-öronsjukhuset

Jouren för ögonsjukdomar

Haartmansgatan 4 E, Helsingfors

Postadress

PB 220, 00029 HUS

Öppettider

Dagligen kl. 7−22

(kl. 22−7 bara akuta nödsituationer i enlighet med konsultation).

Campus Mejlans

​ ​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä