Förlossnings- och kvinnojouren

I alla jourhavande situationer ska man ringa innan man beger sig till jouren eller förlossningavdelnigen.

Läs mer om kvinnosjukdomar och graviditet i Kvinnohus.

Jour för gravida i HUS-området

I regel behöver gravida en remiss från läkare eller hälsovårdare till sjukhusjouren.

Under början av graviditeten

Under början av graviditeten kan man dock komma till jouren för kvinnosjukdomar utan remiss, om man har blödning från slidan och kraftig magsmärta (smärtstillande läkemedel hjälper inte).

Under slutet av graviditeten

Under slutet av graviditeten kan en gravid kvinna söka sig till jouren för gravida utan remiss om hon har

  • blödning som förekommer efter graviditetsvecka 22 (obs, slemmig blödning i slutet av graviditeten i samband med sammandragningar är normalt)
  • misstanke om plötslig försämring i fostrets tillstånd, t.ex. babyn rör sig inte (anvisning för räkning av fostrets rörelser)
  • symptom på snabbt utvecklad havandeskapsförgiftning (högt blodtryck, svullnader, protein i urinen, huvudvärk, smärta i övre delen av buken, ögonsymptom)
  • plötslig, kontinuerlig, svår magsmärta (smärtstillande läkemedel hjälper inte)
  • hot om för tidig förlossning (fostervattnet har gått och/eller smärtsamma och regelbundna sammandragningar)
  • riklig blödning efter förlossning

Jour för kvinnosjukdomar i HUS-området

Vid jouren vårdas patienter med kvinnosjukdomar som kräver akut behandling och problem i början av graviditeten. Vanliga problem som behandlas vid jouren för kvinnosjukdomar är akuta sjukdomar i de inre könsorganen, såsom inflammationer och akuta smärttillstånd.

I regel behöver patienten en läkarremiss till jouren. Man kan dock också söka sig till jouren för kvinnosjukdomar utan remiss, om patienten har en komplikation efter en gynekologisk operation.

Läs mer om Kvinnokliniken

På Kvinnoklinikens jour finns både jouren för kvinnosjukdomar och jouren för gravida dygnet runt. I alla jourhavande fall ska man innan man beger sig till jouren ringa, tfn 09 471 72913.

Jour för kvinnosjukdomar

Vid jouren för kvinnosjukdomar vårdas patienter med kvinnosjukdomar som kräver jourhavande vård och de som har problem i början av graviditeten. Vanliga problem som behandlas vid jouren för kvinnosjukdomar är akuta sjukdomar i de inre könsorganen, såsom inflammationer och akuta smärttillstånd. I regel behöver patienten en läkarremiss till jouren. Man kan dock också söka sig till jouren för kvinnosjukdomar utan remiss, om patienten har en komplikation efter en gynekologisk operation.

Jour för gravida

Efter graviditetsvecka 22 ska gravida söka sig till jouren i sitt eget förlossningssjukhus.

Anmälan

Patienter ombes att alltid ringa till jouren för att försäkra sig om rätt vårdplats och om vård vid rätt tidpunkt. Från automaten i ingångsaulan på jouren får man könummer för anmälan. Ansvarig skötare intervjuar patienter som anmäler sig.

Bedömning av behovet av vård

På jouren bedöms alltid först den anlända patientens behov av vård och skyndsamhet. Utifrån det hänvisas patienten till läkarens eller barnmorskans mottagning. Patienter behandlas i skyndsamhetsordning. Om jourhavande vård inte krävs, hänvisas patienten till exempel att ta kontakt med den egna hälsostationen. På jouren är det inte möjligt att välja vårdpersonal eller läkare.

Barnmorskans mottagning

En del av jourpatienterna hänvisas till barnmorskans mottagning. Barnmorskan konsulterar alltid läkare vid behov.

Besök på jouren

På jouren finns inte besökstider. Patientens anhöriga är välkomna som stöd till patienten under jourbesöket. Det är bra att ordna barnvakt under jourbesöket. Barn kan heller inte släppas in i undersökningsrummen.

Patientförfrågningar

Det är tillåtet att använda mobiltelefon på jouren, så det är lättasta att fråga patienten direkt om hur patienten mår.

Patientavgifter

Automat med dryck/mat

Automater med dryck och mat finns i ingångsaulan på Kvinnokliniken.

Kafé

Kvinnoklinikens kafé ligger på sjätte våningen. Öppettiderna kan ses här:

Bankautomat

På Kvinnokliniken finns inte bankautomat.

Parkering

Det finns begränsat med parkeringsplatser i Mejlans område och de är avgiftsbelagda. Vi rekommenderar att man använder kollektivtrafiken, då det är möjligt.

Kontaktuppgifter

Kvinnoklinikens jour 24/7 Haartmansgatan 2, byggnad 9, andra våningen tfn 09 47172913

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä