HUS Jourer

​​​Jourvård betyder omedelbar bedömning och behandling som krävs för plötsligt insjuknande, skada eller kronisk sjukdom som förvärras. Det är fråga om en sådan situation, där behandlingen inte kan flyttas till följande dag på grund av hälsoskäl.

Samjour är en jour för primärvården och specialiserade sjukvården, dit du kan söka dig på grund av plötsligt insjuknande eller skada.

Till specialiserade sjukvårdens jour kommer patienten med remiss eller vid nödsituation transporterad av prehospital akutsjukvård.

Här hittar du information om HUS-områdets jourer.

pic Samjourer

Uppgifter för HUS-områdets alla jourpolikliniker.

pic Övriga jourer

Uppgifter för jourpoliklinikerna för specialiteterna i HUS-området.