Säkerhet

Vid en trafikolycksplats är det alltid viktigt att se till säkerheten för både sig själv och andra som rör sig i omgivningen.

När man kommer till en olycksplats, är det absolut viktigt att färdmedlet lämnas vid sidan av vägen på en säker och synlig plats, så att ytterligare olyckor undviks.

Då man lämnar bilden är det viktigt att sätta på varningsblinkers, så att övrig trafik kan förutse den farliga situationen som närmar sig. Man ska ta hänsyn till att fordonets halv- och helljus hindrar att varningsblinkers syns i synnerhet i mörker. På grund av detta ska man sätt på parkeringsljusen.

Den som hjälper ska absolut minnas sin egen säkerhet när man lämnar bilen. Den egna säkerheten kan förbättras genom att man sätter sig en varselväst, ifall en sådan finns i säkerhetsutrustningen. I mörker kan man för att synas bättre också göra det med hjälp av ficklampa.

En varningstriangel ska alltid lämnas på en synlig plats vid vägen cirka 200-300 meter från olycksplatsen. Varningstriangeln finns i allmänhet i bilens bagageutrymme. När du går med varningstriangeln ska du akta dig för annan trafik och se till att du själv syns.

När man närmar sig en trafikolycksbil ska man fästa uppmärksamhet vid säkerhetsutrustningens aktivering. Om krockkuddarna inte har lösts ut, så ska strömmen i bilen försiktigt stängas av via baksätet så, att krockkuddarna inte löses ut och orsakar ytterligare skada på offret eller på den som hjälper. Det finns skäl att akta sig för krockkuddarna på grund av att de löses ut med stor kraft och kan orsaka allvarliga skador.

Det är också viktigt att fästa uppmärksamhet vid om det luktar rök i bilen eller om det finns möjlighet till att det börjar brinna i bilen. Om det finns fara för brand ska man snabbt göra en nödförflyttning av offret.

Minneslista för säkerheten:

  • Kom alltid ihåg att se till din egen och andras säkerhet.
  • Sätt på varningsblinkers.
  • För varningstriangeln tillräckligt långt bort.
  • Se till att du själv syns.
  • Akta säkerhetsutrustning som inte har lösts ut.
  • Observera brandrisken.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä