Nödförflyttning

Meningen med nödförflyttning är att rädda offret från omedelbar livsfara eller från en situation som kan orsaka livsfara.

Nödförflyttning görs alltså bara då, om det ur livräddande synpunkt är nödvändigt. Det är viktigt att alltid också minnas den egna säkerheten!

Nödförflyttning är befogad om:

  • Olycksfordonet ryker eller brinner.
  • Offret är på en farlig plats, såsom på körbanan eller i fara att kvävas till exempel i vattnet.
  • Offret andas inte eller andningen är onormal. Gör nödförflyttningen till ett hårt underlag och påbörja återupplivning.

Vid nödförflyttning dras offret i kläderna längs marken till en säkrare plats. Om offret är medvetslöst, ska offret placeras i sidoläge. Ett livlöst offer läggs på rygg och återupplivning påbörjas.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä