Nödförflyttning

Meningen med nödförflyttning är att rädda offret från omedelbar livsfara eller från en situation som kan orsaka livsfara.

​Nödförflyttning görs alltså bara då, om det ur livräddande synpunkt är nödvändigt. Det är viktigt att alltid också minnas den egna säkerheten!

Nödförflyttning är befogad om:

  • Olycksfordonet ryker eller brinner.
  • Offret är på en farlig plats, såsom på körbanan eller i fara att kvävas till exempel i vattnet.
  • Offret andas inte eller andningen är onormal. Gör nödförflyttningen till ett hårt underlag och påbörja återupplivning.

Vid nödförflyttning dras offret i kläderna längs marken till en säkrare plats. Om offret är medvetslöst, ska offret placeras i sidoläge. Ett livlöst offer läggs på rygg och återupplivning påbörjas.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020